Arsacal
button
button
button
button


Privacyverklaring

Voor deze web­si­te wor­den geen persoonge­ge­vens ver­werkt. Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam ver­werkt wel per­soons­ge­ge­vens. Op de web­si­te van het bisdom kunt u daar alles over lezen:

Website sta­tis­tie­ken

Om inzicht te krijgen in het bezoek van deze web­si­te maken we gebruik van de services van Google Analytics. Daarbij zijn de in­stel­lingen dusdanig aan­ge­past dat we voldoen aan de vereisten die de Autori­teit Per­soons­ge­ge­vens daaraan stelt. Dat houdt in dat:

  • Er wor­den Google Analytics-coo­kies gebruikt;
  • We hebben een bewerkers­over­een­komst met Google gesloten;
  • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemas­keerd;
  • De optie ‘gegevens delen’ is uit­ge­zet;
  • We maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-coo­kies.

Wat als u vragen of klachten heeft?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw gegevens of over deze privacy­ver­kla­ring kunt u contact opnemen met:

U kunt eventueel ook een klacht indienen bij de Autori­teit Per­soons­ge­ge­vens.

Kunnen we deze privacy­ver­kla­ring aanpassen?

Ja. Deze privacy­ver­kla­ring is van 26 februari 2023. We behou­den ons het recht voor deze privacy­ver­kla­ring aan te passen.