Arsacal
button
button
button
button


Bisschopsstaf

Op 1 juni 2020 is mgr. Jan Hendriks als bis­schop van het Bisdom Haar­lem-Am­ster­dam aangetre­den. Daarbij is de his­to­rische bis­schopsstaf gebruikt die zich in de col­lec­tie van Museum Catha­rij­neconvent bevindt.

Mgr. Jos Punt, die sinds 2001 de functie van bis­schop van Haar­lem bekleedde, is op 1 juni met emeritaat. In 2008 beleef­den mgr. Punt en Museum Catha­rij­neconvent samen een bij­zon­der moment: mgr. Punt besloot de fameuze bis­schopsstaf van het bisdom in langdurig bruikleen over te dragen aan Museum Catha­rij­neconvent. Sinds de over­dracht schittert de staf in volle glorie in de schat­ka­mer van het museum.

De met goud bedekte zilveren staf is vooral bekend vanwege de fraaie krul die tussen 1325 en 1350 gemaakt werd. Centraal in de krul wordt Maria gekroond door haar zoon Jezus. De zij­kanten van de krul en ook de overgang van krul naar staf zijn bekleed met emaillen plaatjes met voor­stel­lingen van engelen en heiligen. De verfijnde en kleur­rijke techniek geven de staf een gewel­dige grandeur.

De staf was van de veer­tien­de tot de zes­tien­de eeuw eigendom van de abt van het klooster in Egmond. In de zes­tien­de eeuw wer­den de functies van abt van het klooster en die van bis­schop van het dan nieuwe bisdom Haar­lem bekleed door dezelfde persoon. En zo werd de abtstaf een bis­schopsstaf. Steeds is de staf in rooms-katho­liek ker­ke­lijk Haar­lem bewaard gebleven. En vanaf het mid­den van de negen­tien­de eeuw gebruikt de bis­schop van het bisdom de staf bij bij­zon­dere gelegen­he­den. De over­dracht aan Museum Catha­rij­neconvent betekent van­zelf­spre­kend niet dat er een breuk in de traditie komt. Het museum is blij en trots dat dit mid­del­eeuwse top­stuk vandaag weer gebruikt wordt door de nieuwe bis­schop in de context waarin het al eeuwen­lang heeft dienst­ge­daan. Uite­raard komt de staf na de plech­tig­heid weer terug naar het museum in Utrecht. Daar kan ie­der­een weer komen genieten van zijn schoon­heid.

Voor meer in­for­ma­tie over Museum Catha­rij­neconvent:

De foto's van de inbezitname van de bis­schops­ze­tel zijn gemaakt door Ramon Mangold.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.