Arsacal
button
button
button
button


Jongerenplatform Q&A

Een nieuw ini­tia­tief: Q&A’s (Questions & Answers - Vragen & Ant­woor­den) met mij of een andere inte­res­sante spreker. Dit is opgezet door het jon­ge­ren­pas­to­raat, maar de Q&A's over ver­schil­lende thema's zijn na­tuur­lijk voor ie­der­een inte­res­sant.

Vrij­dag 26 juni - De Eucha­ris­tie

Vrij­dag 12 juni - Kerk­va­ders

Vrij­dag 8 mei - Christen zijn in corona­tijd