Arsacal
button
button
button
button


Bisschopszetel

De bis­schops­ze­tel of ca­the­dra ver­beeldt het leer­ge­zag van de bis­schop van een bisdom. Het is ge­woon­lijk een iets verhoogde, fraaie zetel voor de bis­schop die bij voor­keur zo is geplaatst dat de bis­schop deze zetel tij­dens de li­tur­gie kan gebruiken. In de ka­the­draal van het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam is dat niet moge­lijk doordat de ca­the­dra bij het hoofdaltaar in de absis staat en deel uitmaakt van het hek­werk. Maar iedere nieuwe bis­schop neemt wél plaats op deze ca­the­dra als hij zijn bis­schop­pe­lijk dienst­werk begint.

De foto's van de inbezitname van de bis­schops­ze­tel zijn gemaakt door Ramon Mangold.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.