Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Sinterklaasavond in het seminarie
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 5 december 2023 - 151 woorden
plaatje "'T heer­lijk avondje" heb ik in Heillo gevierd, in het semi­na­rie met de se­mi­na­risten. Een gezellige avond met elkaar rond pakjes en gedichten. Lees verder


H. Vormsel in de El Shaddai gemeenschap Fotoreportage
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 3 december 2023 - 384 woorden
plaatje Zondag­mid­dag 3 de­cem­ber ont­vingen twaalf jon­ge­ren van de El Shaddai-ge­meen­schap het heilig vormsel tij­dens de Eucha­ris­tie­vie­ring in de Vredes­kerk in Am­ster­dam. Lees verder


Wees waakzaam! Wees op je hoede! Fotoreportage
1e zondag van de Advent B en Sint Nicolaas
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 3 december 2023 - 1047 woorden
plaatje Zondag 3 de­cem­ber was ik in de Sint Nicolaas­basi­liek voor de eerste zon­dag van de Advent en de vie­ring van de patroon van de kerk en van Am­ster­dam: Sint Nicolaas. In het evan­ge­lie hoor­den we dat we waak­zaam moeten zijn en op onze hoede. Maar waarom en waarvoor eigen­lijk? Lees verder


Bij de oudste priester van ons bisdom...
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 1 december 2023 - 200 woorden
plaatje Op de eerste de­cem­ber­dag was ik op bezoek bij de oudste pries­ter van ons bisdom, pries­ter gewijd in 1955: pastoor Jan Willems, die in Blaricum woont. Lees verder


Personeelsbijeenkomst medewerkers bisdom
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 30 november 2023 - 210 woorden
plaatje Donder­dag­mid­dag 30 no­vem­ber was in De Tilten­berg in Vo­ge­len­zang de personeels­bij­een­komst van de mede­wer­kers van het bisdom.Wat werd er be­spro­ken? Lees verder


Congregaties, Alpha-cursus en statuten...
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 30 november 2023 - 432 woorden
plaatje Een van de facetten van het leven van een bis­schop is het contact met de ver­schil­lende ker­ke­lijke rechts­personen die er in een bisdom zijn en - in het geval van ons bisdom - het contact met de reli­gi­euze con­gre­ga­ties. En gelukkig is er soms ook een mooi missio­nair moment, zoals de Alpha cursus. Lees verder
di, 28 nov 2023Ontmoeting met CNV commissie identiteit
zo, 26 nov 2023Couples for Christ celebrates 25th anniversary Fotoreportage
zo, 26 nov 2023Als je weleens last hebt van depressieve gevoelens...
zo, 26 nov 2023Hoorns en bokkenpootjes Fotoreportage
ma, 20 nov 2023Overhandiging van de bijbel - Entrega de la Biblia
ma, 20 nov 2023Priesterontmoetingsdag in Heiloo Fotoreportage
zo, 19 nov 2023Heilig Vormsel in Tridentijnse ritus in de Sint Agneskerk Fotoreportage
za, 18 nov 2023Gebruik je talenten! Fotoreportage
za, 18 nov 2023Feestelijke diakenwijding in een volle kathedraal Fotoreportage
za, 18 nov 2023Onderwijs-hoogleraar Theo van der Zee hield inaugurele rede
do, 16 nov 2023Bij de uitvaart van Mgr Bacqué Fotoreportage
zo, 12 nov 2023Gebed om vrede vanuit onze menselijke onmacht
zo, 12 nov 2023Wat is wijsheid?
za, 11 nov 2023Wat gaan we stemmen bij de verkiezingen?
za, 11 nov 2023Mgr. Francois Bacqué overleden
vr, 10 nov 2023Bavopenning voor broeder Leo Paauw
vr, 10 nov 2023Nieuwe bisschoppelijk gedelegeerde onderwijs
wo, 8 nov 2023Sommigen echter twijfelden....
wo, 8 nov 2023Een getuigenis van Gods liefde en zorg
 
meer berichten vindt u in het archief