Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Moeder, leerlinge en de titel ‘medeverlosseres’
Drie Maria-preken van paus Franciscus
Artikel Maria - gepubliceerd: maandag, 6 april 2020 - 2779 woorden
Paus Fran­cis­cus heeft bij gelegen­heid van het feest van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe (12 de­cem­ber) in de Sint Pieter een preek gehou­den ‘voor de vuist weg’, waarin hij onder meer sprak over de vraag of het wen­se­lijk is om tot een nieuwe dogma­ver­kla­ring te komen, met name een vijfde dogma over Maria’s mede­wer­king aan de verlos­sing. Op vrij­dag 3 april 2020 heeft de paus dit herhaald in het preekje dat hij bij de och­tend­mis in Santa Marta hield: er is één Ver­los­ser en die titel moet niet herhaald wor­den. Het is dui­de­lijk dat paus Fran­cis­cus het gebruik van de titel ‘mede­ver­los­seres’ niet ziet zitten. Hoe moeten we hier mee omgaan?


De Begenadigde: Maria als teken van de voltooiing
Artikel Maria - gepubliceerd: zondag, 24 april 2016 - 1342 woorden
De geboorte van Jezus Christus komt in het Lucas-evan­ge­lie niet alleen naar voren als een hoogte­punt maar ook als een de­fi­ni­tieve wen­ding in de ge­schie­de­nis. Niet voor niets zegt de engel tot Maria dat Jezus, de beloofde Ver­los­ser, voor eeuwig koning zal zijn. Dit escha­to­lo­gisch accent wordt versterkt door de impliciete ver­wij­zing naar oud­tes­ta­men­tische passages


Paus Johannes Paulus II en de Maagd Maria
Maria in het leven van de paus
Artikel Maria - gepubliceerd: dinsdag, 29 november 2011 - 5389 woorden
Het is alge­meen bekend dat de die­naar Gods paus Johannes Paulus II een grote liefde en vere­ring voor de maagd Maria had. Dat blijkt uit de wapen­spreuk “Totus tuus” (“Geheel de uwe”) die hij gekozen had en waar­van de woor­den het begin vormen van een akte van totale toe­wij­ding aan de moeder van God . Dat blijkt ook uit de ge­schie­de­nis van zijn pries­terroe­ping waarover deze paus terug­blik­kend bij gelegen­heid van zijn gou­den pries­ter­jubi­leum, schreef.