Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

‘Ecclesia ad extra’
Some remarks on the content, context and importance of the Pastoral Constitution
gepubliceerd: dinsdag, 8 december 2015
Aan de Radboud-uni­ver­si­teit werd enkele dagen voor de vijftigste verschijnings-verjaardag van Gaudium et Spes een symposium gehouden om dit bijzondere feit te herdenken. Hieronder de lezing die ik bij deze gelegenheid heb gehouden.


Overwegingen Constitutie over de Kerk - Lumen Gentium
gepubliceerd: maandag, 8 december 2014
Onder de “Overwegingen” vindt U een reeks overwegingen over de dogmatische constitutie “Lumen Gentium” van het tweede Vaticaans concilie, die eerder als inleidingen bij de priester­retraite van het bisdom Roermond zijn gehouden.


De herinvoering van het permanent diaconaat in het tweede Vaticaans concilie
gepubliceerd: zaterdag, 9 november 2013

De Dogmatische Constitutie over de Kerk Lumen Gentium is zonder twijfel het allervoornaamste document van het tweede Vaticaans concilie. Tijdens het tweede Vaticaans concilie werd - naar een idee van Leo-Joseph kardinaal Suenens in aansluiting bij de openingstoespraak van de Z. paus Johannes XXIII - al uitgesproken dat dit concilie zou worden gecentreerd rond twee hoofd­do­cu­menten die respectievelijk over de Kerk in zich (Ecclesia ad intra) en over de Kerk naar buiten toe, in de wereld van deze tijd (Ecclesia ad extra) zouden gaan.Studiedag over het tweede Vaticaans concilie in het Jaar van het Geloof
Vaticanum II vijftig jaar later
gepubliceerd: vrijdag, 12 april 2013
Op De Tiltenberg werd op vrijdag 12 april een studiedag gehouden voor priesters, diaken, pastoraal werkers, catechisten en cateche­tische mede­werkers van het bisdom. Behalve de Eucha­ris­tie­viering, middag­gebed, lunch en uit­wisseling in groepen, waren er twee lezingen. Tegen de vijftig deelnemers maakten de dag mee.


Sacramenteel merkteken en zending
De leer van “Lumen Gentium” en de toepassing ervan in het kerkelijk wetboek
gepubliceerd: vrijdag, 9 december 2011
De Codex Iuris Canonici  is bij verschijnen “het laatste concilie­do­cu­ment” genoemd, omdat dit wetboek de leer van het tweede Vaticaans concilie heeft “vertaald” naar de praktische regelingen. Het concilie heeft de sacramentaliteit van de Kerk beklemtoond en bevestigd dat door de sacramenten een deelname wordt geschonken aan de zending van Christus en de kerk. Het kerkelijk wetboek heeft op allerlei terreinen van het kerkelijk leven de band tussen het ontvangen sacrament (doopsel, vormsel, wijding) en de uit te oefenen bevoegdheid onderstreept en versterkt, zodat meer tot zijn recht is gekomen dat de kerkelijke taken worden uitgeoefend uit kracht van de sacramenten die men heeft ontvangen.