Arsacal
button
button
button


Paus wil mondiale pacten over migranten en vluchtelingen

Kloosterleven als beeld van een betere wereld

overweging_preek - gepubliceerd: maandag, 1 januari 2018
Vlucht naar Egypte. Ook Maria, Jozef en het Kind waren vluchtelingen.
Vlucht naar Egypte. Ook Maria, Jozef en het Kind waren vluchtelingen.
Kerststal Generalitat Valencia
Kerststal Generalitat Valencia

Zalig nieuwjaar aan alle lezers van Arsacal! 1 januari is Hoogfeest van Maria, moeder van God en wereldvredesdag met een speciale bood­schap van paus Franciscus. En we gedenken de besnijdenis van Jezus; dienend kwam Hij naast ons mensen staan. Wat wil de paus met zijn bood­schap en wat betekent die voor ons?

De Mis was opnieuw bij de zusters Karme­lie­tes­sen in Vogelenzang, omdat hun vaste priester in deze dagen niet be­schik­baar was. Daarom wordt hierna in verband met het visioen van vrede voor de wereld ook iets over het kloosterleven gezegd.

Homilie

Onder de wet geplaatst

Het evangelie nam ons mee terug
naar de stal van Bethlehem,
waar herders het kind in de kribbe aanbidden:
Arme mensen die aan andere arme mensen dachten.
Het kerstfeest nodigt ons altijd
bijzonder uit
om dat ook te doen:
aan anderen te denken:
dat God mens werd
en in een stal ter wereld kwam
om zichzelf te geven
voor een mensheid in nood,
is voor ons een inspirerend voorbeeld.
Hij heeft zich onder de Joodse wet geplaatst,
wat vandaag tot uiting komt
in de besnijdenis die Jezus onderging.

Strijden voor het goede

Als God zichzelf ontledigt,
als arme, kleine mens ter wereld komt,
een leven vol moeite en pijn op zich neemt
en als Hij dat alles doet
uit liefde voor ons,
kunnen wij niet achterblijven.
Wie Christus wil volgen
moet strijden voor het goede.

Geld, seks en macht

De eerste tegen wie wij
dat gevecht moeten leveren,
zijn wijzelf.
Want ingebakken in ons menselijk bestaan
zitten allerlei verlangens en begeertes:
naar geld, naar macht en relaties vooral.
Het kloosterleven bestaat er precies in
om weloverwogen afstand te doen
van die menselijke begeertes
door de geloften van
armoede, gehoorzaamheid en zuiverheid.
Natuurlijk blijft ook dan de strijd,
een kloosterling is niet vrij
van alle menselijke trekken.
De bekoring om te heersen,
onzuiver te zijn of geld te bezitten,
blijft natuurlijk komen,
want de duivel zit niet stil.

Een teken dat het anders moet

Het kloosterleven is in deze wereld
een teken
van de wereld van God
en van het koninkrijk der hemelen;
kloosterleven is daarom ook een teken
dat het in deze wereld eigenlijk anders moet,
anders dan wat mensen ervan maken.
Bijna alle - zo niet alle - conflicten
in deze wereld
komen voort uit die drie:
het verlangen naar relaties,
naar heersen en naar bezitten.
Een kloosterling zet daartegenover
de relatie met God, dienen en geven.
Daarom is het kloosterleven zo belangrijk,
het mag geen leugen worden,
het moet goed beleefd worden,
want anders is het teken weg
van hoe God de wereld ziet en wil.

Op voorspraak van Maria

Op deze dag wensen we elkaar
een zalig en gezegend nieuw jaar
dat het voor ons allen een goed jaar mag worden,
waarin we onze roeping
als mens en christen
goed mogen kunnen vervolgen.
Wat kan ik doen?
Hoe kan ik dienen?
We vragen daarvoor
het licht van de heilige Geest
en de voorspraak van Maria
die we vandaag vieren en eren
als Moeder van God.

Migranten en vluchtelingen

Tegelijk is het Wereldvredesdag vandaag.
De paus vraagt in zijn bood­schap voor deze dag
aandacht voor migranten en vluchtelingen.
In totaal zijn er wereldwijd zo’n 250 miljoen migranten,
waarvan 22,5 miljoen vluchtelingen!

 

Mondiale pacten

De paus wil met zijn bood­schap
een proces onder­steunen
dat de Verenigde Naties begonnen is
om te komen tot twee mondiale pacten (Global Compacts)
één over migranten en één over vluchtelingen.
De paus hoopt dat die dit jaar tot stand zullen komen
want in die over­een­kom­sten
worden wereldwijde afspraken gemaakt
over veilige en wettige migratie en de opvang van vluchtelingen.

20 Actie­punten

De afdeling voor Migranten en vluchtelingen
van het nieuwe pauselijk
Dicasterie voor de bevordering van integrale menselijke ont­wik­ke­ling
heeft daarvoor twintig actie­punten opgesteld
die ook in het Nederlands
(althans: in het Vlaams)
op Internet na te lezen zijn
(https://drive.google.com/file/d/1raWhXoWlQGziOFM3mt0VeSScGNF9pl8g/view).
De kernwoorden van die actie­punten
gaan over het ontvangen, beschermen,
het ont­wik­ke­ling bieden en integreren
van migranten en vluchtelingen.
De paus hoopt dat die actie­punten
leidend zullen zijn voor deze
mondiale pacten van de Verenigde Naties.

Iedereen toelaten?

Daarbij zegt de paus dat hij ook begrijpt
dat de leiders van de volken
rekening moeten houden
met de rechten van de lokale bevolking,
het algemeen welzijn
en de harmonie in de samenleving.
De paus zegt dus niet
dat iedereen onbeperkt
moet worden opgenomen,
maar hij hoopt op een open houding
tegenover de mensen
die uit situaties komen
van oorlogen, genocide, etnische zuivering,
en andere situaties waarin geen uitzicht is,
waaronder armoede ontstaan
door verslechtering van het milieu.
De rijke landen stonden aan de oorsprong
van vele van deze problemen.
Het zou niet rechtvaardig zijn
de mensen nu niet te willen helpen.

En wij?

Natuurlijk kunnen wij
- gewone mensen als we zijn -
vaak maar weinig.
We denken aan deze mensen in ons gebed,
door iets voor hen te geven,
door zelf bij te dragen
en door in onze woorden
medeleven te tonen.
En soms kunnen we misschien nog iets meer...

Gods zegen!

Ja, deze dag roept ons op
om het Kind na te volgen
dat kwam om zich te geven
voor een mensheid in nood.

Ik wens U allen een zalig nieuw jaar,
onder de bijzondere bescherming
van Maria, de Moeder van God.
Amen.

 

 

 

 

Terug