Arsacal
button
button
button


Haarlems Officialaat viert gouden jubileum drs Ad de Beer

nieuws - gepubliceerd: maandag, 14 mei 2018
Het officialaat bijeen
Het officialaat bijeen
Aanbieding cadeau’s aan de heer en mevrouw De Beer
Aanbieding cadeau’s aan de heer en mevrouw De Beer

Maandag 14 mei waren de vaste medewerkers van het Officialaat (kerkelijke rechtbank) van het bisdom Haarlem-Amsterdam bijeen om een bijzonder jubileum te vieren: drs. Ad de Beer was vijftig jaar aan het Officialaat verbonden en bereikte de leeftijd van tachtig jaar.

Zijn leeftijd is hem nog niet aan te zien, toch is drs. Ad de Beer al een halve eeuw verbonden aan de kerkelijke rechtbank van Haarlem-Amsterdam, die in eerste instantie rechtspreekt voor het eigen bisdom, in tweede instantie voor de meeste andere bisdommen. Drs. A.J.M. De Beer is defensor vinculi (verdediger van de huwelijksband) in eerste instantie en dat wil zeggen dat hij de redenen naar voren dient te brengen waarom een bepaald huwelijk als geldig beschouwd zou moeten worden; in de tweede instantie treedt hij op als rechter en komt hij met twee mederechters tot de uitspraak of de nietigheid van het huwelijk vaststaat of niet.

Drs. Ad de Beer kwam na zijn studies canoniek recht in dienst van het bisdom Haarlem en de Haarlemse rechtbank. Hij heeft van nabij de lange en bewogen geschiedenis meegemaakt van de ont­wik­ke­ling van het kerkelijk leven in deze jaren. Samen met zijn echtgenote mochten we deze avond van de 14e mei in een restaurant in Santpoort Zuid dit jubileum gedenken. In een toespraak memoreerde oud-officiaal mgr. drs. Martin de Groot deze jaren op treffende wijze. Met hartelijke woorden bood de huidige officiaal Dr. André van den Hout een geschenk aan.

Het werk van de kerkelijke rechtbank is vooral een dienstverlening aan mensen wier huwelijk helaas is stuk gelopen. Er wordt gekeken in de procedure naar de redenen waarom het huwelijk nietig zou kunnen zijn, maar er gaat ook een belangrijke pastorale heling van de opgelopen wonden uit van dit proces.

Terug