Arsacal
button
button
button


Zwakke mensen, maar gestorven voor hun geloof

Feest van Martelaren van Gorcum in Brielle

nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 7 juli 2018
Altaarruimte van de bedevaartskerk met de reliekschrijn
Altaarruimte van de bedevaartskerk met de reliekschrijn
De bedevaartskerk
De bedevaartskerk
de martelaren van Gorcum (schilderij in bijruimte sacristie)
de martelaren van Gorcum (schilderij in bijruimte sacristie)

Op 9 juli wordt het feest van de heilige martelaren van Gorcum gevierd, maar zaterdag 7 juli was er al een prachtige feestdag voor hen in het heiligdom van Brielle. Vele honderden mensen woonden de heilige Mis bij. Mgr. Hans van den Hende, Bisschop van Rotterdam, preekte over volharding in het geloof, in het gebed, in het dragen van wat God je te dragen geeft.

Volle kerk

Het was mooi om hierbij aanwezig te kunnen zijn en de martelaren te eren waarvan de relieken in een schrijn voor het altaar staan, in de bede­vaarts­kerk. Ook Kardinaal Adrianus Simonis en bisschop Ad van Luyn, emeritus van Rotterdam waren bij de feestelijke viering aanwezig, samen met bijna dertig priesters en een kerk vol met gelovigen. De organisatie had dit jaar aan alle kanten stoelen bijge­plaatst, in overleg met de gemeente, en ook die waren volgens mij allemaal vol. Ik zag zelfs achter in de kerk nog mensen staan. Voor mij was dit des te verwonderlijker omdat ik zo’n veertig jaar geleden de viering wel heb meegemaakt en me herinner dat er toen maar een klein groepje mensen bij was. Toen was dit heiligdom tamelijk in verval en een paar handjesvol oudere mensen kwamen nog naar deze plek, vandaag was het een bloeiend en feestelijk gebeuren ter ere van deze geloofsgetuigen.

Wie waren zij?

Wie waren die negentien martelaren? Dit zijn heiligen die voor ons gewone mensen, met onze fouten en zwakheden, wel troostvol kunnen zijn. Want onder deze priesters en broeders, wereldheren en fran­cis­ca­nen en een enkele norbertijn, waren vurige en trouwe gelovigen, maar ook priesters die het niet zo nauw hadden genomen met de verplichtingen van hun priesterlijke staat. Van één van hen is tenminste bekend dat hij een relatie had gehad met een vrouw. Anderen wisten niet heel veel van de inhoud van het geloof af. Van één broeder wordt verteld dat hij zich eruit redden door aan te geven dat hij alles geloofde wat zijn overste, de gardiaan, geloofde! Maar hun grootheid bestond erin dat zij wisten te volharden - mgr. Van den Hende preekte hierover - in hun geloof en in het lijden dat hun overkwam. Zij hadden kunnen ontsnappen aan de martelingen en de dood door hun geloof te verloochenen, met name hun geloof in de heilige Eucha­ris­tie en hun trouw aan en verbondenheid met de paus. Op het moment toen het erop aan kwam, wisten zij met Gods hulp staande te blijven, te volharden. Zij stierven opgehangen in een turfschuur, nu nog afgetekend op het martelveld, achter de bede­vaarts­kerk.

Andere tijden...

Het gebeurden allemaal in de tijd van de watergeuzen en de opkomst van het pro­tes­tantisme, oen het katholieke geloof overal verboden werd. Brielle viel in handen van de Geuzen en daarmee van het pro­tes­tantisme. Het was dan ook mooi dat bij deze viering, nu we gelukkig heel andere tijden beleven, ook burge­mees­ter en leden van het gemeente­bestuur van de stad aanwezig waren.

Ik hoop dat het leven en het voorbeeld van de martelaren ook in deze tijd velen mogen inspireren!

De relieken

Overigens zijn de relieken na de marteldood van deze negentien priesters en kloosterlingen opgegraven en naar Brussel overgebracht. In de negentiende eeuw is een groot deel teruggebracht. Eén deel bevindt zich in Brielle, één deel is nog in Brussel en een derde deel werd overgebracht naar de huiskapel van de bisschop van Haarlem. Dat deel bevindt zich nu in de kapel van de Tiltenberg.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug