Arsacal
button
button
button
button


Kathedraal kapittel bijeen op kerkwijdingsdag kathedraal

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 2 mei 2019 - 179 woorden
Kapittel voor het hoofdaltaar van de kathedraal
Kapittel voor het hoofdaltaar van de kathedraal
Oud deken Moltzer overhandigt de financiële stukken aan zijn opvolger als Thesaurier
Oud deken Moltzer overhandigt de financiële stukken aan zijn opvolger als Thesaurier

Op don­der­dag 2 mei, ver­jaar­dag van de kerk­wij­ding van de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo in Haar­lem, kwam het ka­the­draal kapit­tel bijeen voor zijn ver­ga­de­ring en om bij gelegen­heid van dit feest de vespers te zingen in het jarige kerk­ge­bouw.

Bij de vespers, de ont­moe­ting en de maal­tijd na afloop waren ook ver­schil­lende ere-kanun­niken aanwe­zig. Ere-kanun­nik dr. Guus Hendriks was verhin­derd van­wege een zie­ken­huisopname. We wensen hem een voorspoe­dig herstel. De ere-kanun­niken oud-vica­ris-generaal mgr. Martin de Groot, pastoor en oud-deken Eduard Moltzer en oud-ple­baan Hein Jan van Ogtrop kon­den wel bij de vespers en maal­tijd aanwe­zig zijn.

Bij de daaraan voraaf­gaande ver­ga­de­ring spraken de leden van het ka­the­draal kapit­tel over ver­schil­lende pas­to­rale en finan­ciële zaken. Het kapit­tel had de vorige ver­ga­de­ring een nieuwe proost (voor­zit­ter) gekozen: vica­ris Gerard Bruggink; deken Ambro Bakker is de se­cre­ta­ris; officiaal dr. André van den Hout is kanun­nik peni­tentia­ris (met bij­zon­dere vol­machten voor ontslaan van ker­ke­lijke straffen in het interne forum). Ter ver­ga­de­ring werd een nieuwe thesaurier gekozen: drs. Jeroen de Wit, Rector van het semi­na­rie en van het hei­lig­dom in Heiloo.


Fotoserie

Klik op een foto voor een uitvergroting.
Terug