Arsacal
button
button
button
button


Nieuwe foto's van bisschoppen gemaakt

Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 16 mei 2019 - 96 woorden
Ramon Mangold neemt foto's van de bisschoppenconferentie
Ramon Mangold neemt foto's van de bisschoppenconferentie

Dins­dag 14 mei was de maan­de­lijkse bis­schop­pen­ver­ga­de­ring. Ramon Mangold was aanwe­zig om foto’s te maken van de leden van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, in­di­vi­dueel en ge­za­men­lijk.

Ramon Mangold is een bekende foto­graaf, win­naar in de cate­go­rie personen in het nieuws bij de zilveren camera en is onder meer bekend van een foto­boek over katho­liek Brabant. In de tuin van de pastorie van de katho­lie­ke kerk van Vleuten, waar de bis­schop­pen ver­ga­der­den, werd de groeps­foto gemaakt. dat werd tijd omdat de con­fe­ren­tie sinds de laatste fotosessie weer tame­lijk ge­wij­zigd is met de nieuwe bis­schop­pen van Roermond en Gro­nin­gen-Leeu­war­den.

Terug