Arsacal
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Burgerschapsvorming en Onderwijsvrijheid Fotoreportage
Studiedag NKSR
gepubliceerd: dinsdag, 17 september 2019
Woens­dag 18 sep­tem­ber vond in het Sint Janslyceum van Den Bosch de studie­dag van de NKSR (Neder­landse katho­lie­ke Schoolraad) over burger­schaps­vor­ming plaats, waaraan ik een bijdrage heb gegeven.


Klimaat en milieu in het katholiek onderwijs
Bij het afscheid van mr. Jos van Gennip
gepubliceerd: woensdag, 22 mei 2019
Bij gelegen­heid van het afscheid van mr. Jos van Gennip van Socires en van het SSKO, een steunfonds voor katho­liek onder­werk, werd in het Sint Jans­cen­trum een klein symposium gehouden rond het thema: de En­cy­cliek Laudato Si' (over klimaat en milieu) en het katho­liek onder­werk, waarbij ik een lezing over dit thema heb gehouden.


Armoede in de school. In Nederland? Ja, in Nederland
Bezinning op de Verus Identiteitsdag katholiek onderwijs
gepubliceerd: donderdag, 8 november 2018
Je zou het misschien niet zeggen maar armoede is een probleem in Neder­land, ook op school: één op de negen kinderen leeft op of onder de armoede­grens. Die armoede is vaak verborgen, dus voor leraren is het een uit­daging om die te traceren. De Verus iden­ti­teits­dag ging hierover en op die dag heb ik de be­zin­ning gehouden die hieronder wordt weerge­ge­ven.


Dialoog met andere culturen kan niet zonder eigen identiteit
NKSR-studiedag in Wassenaar
gepubliceerd: donderdag, 20 september 2018
In het Adelbert­col­lege in Wasse­naar werd op donder­dag 20 sep­tem­ber door de Neder­landse Katho­lie­ke Schoolraad (NKSR) een studie­mid­dag gehouden over het thema ‘Interculturele dialoog in het onder­werk’. Schoolleiders zijn er vaak verlegen mee, want: hoever moet je gaan op een katho­lie­ke school? Dat gaat ook over allerlei prak­tische zaken, van douchen tot kerst­mis vieren.


Samenleven is een kunst - Identiteitsdag katholiek Onderwijs
Prijzen ‘In de Kijker’ uitgereikt
gepubliceerd: woensdag, 8 november 2017
Op woens­dag 8 novem­ber vond de jaar­lijkse iden­ti­teits­dag voor het katho­liek onder­werk plaats in Drie­bergen. Deze dag wordt door Verus geor­ga­ni­seerd. Bij die gelegen­heid wordt een prijs ‘In de kijker’ uitgereikt voor bij­zon­dere iden­ti­teits­pro­jecten, die dit jaar naar De Duinsprong in Drunen en Stich­ting Convent PO in Twente ging.
di, 21 mrt 2017Identiteit van katholiek onderwijs in onze samenleving
di, 24 mei 2016The mission of Catholic schools and religious education
ma, 18 apr 2016Hoe men godsdienst verdringt uit de publieke ruimte...
do, 4 sep 2014Krimp in de regio: Minder identiteit voor de school?
vr, 13 jan 2012De veilige school
 
meer berichten vindt u in het archief