Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Verklaring van de bisschop van Haarlem-Amsterdam
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 19 juli 2024 - 499 woorden
plaatje Op don­der­dag 11 juli heeft het Di­cas­te­rie voor de Ge­loofs­leer het negatieve oor­deel over de ver­meende ver­schij­ningen en open­ba­ringen die verbon­den waren met de devotie tot de Vrouwe van alle volkeren nogmaals beves­tigd. Ten aanzien van de ver­ering van Maria als Vrouwe van alle volkeren geldt dan ook dat we ons strikt hou­den aan afspraken die daarover met het Di­cas­te­rie voor de Ge­loofs­leer in 2020 zijn gemaakt. Ik roep ie­der­een op dat te (blijven) doen. Lees verder


Kathedraal Museum krijgt meer gestalte Fotoreportage
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 18 juli 2024 - 146 woorden
plaatje Deze week zijn in de crypte van de ka­the­draal nieuwe vitrines geplaatst om het museum dat daar bij de res­tau­ra­tie van de ka­the­draal was gepland, meer vorm te kunnen geven. Lees verder


Investituur Constantijnse orde op 13 september
in de Sint Bavokathedraal te Haarlem
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 18 juli 2024 - 179 woorden
plaatje Op vrij­dag­mid­dag 13 sep­tem­ber a.s. zal voor de tweede maal de investituur plaats­vin­den van de Constan­tijnse orde. De plech­tig­heid begint om 15.00 uur in de ka­the­draal. Groot­mees­ter prins Carlo di Borbone delle Due Sicilie zal erbij aanwe­zig zijn. Ie­der­een die de investituur en Eucha­ris­tie­vie­ring wil meemaken, is van harte welkom. Lees verder


Tien jaar MH 17: we gedenken....
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 17 juli 2024 - 174 woorden
plaatje We gedenken deze 17e juli de MH 17 ramp. 298 slacht­of­fers lieten het leven, waar­on­der 196 Neder­lan­ders. Op deze dag denken we aan de slacht­of­fers, hun fami­lie­le­den en vrien­den. Ik heb deze morgen voor hun intentie de heilige Mis opgedragen. Lees verder


Dobbiamo imparare! Gli apostoli inviati due a due
15a Domenica B
Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 13 juli 2024 - 715 woorden
plaatje La domenica 14 luglio sono stato al Duomo di Castellamare di Stabia. Il Signore Gesù ha inviato i suoi discepoli due a due. Così gli apostoli hanno dovuto imparare cose importantissime. Lees verder


Nieuw kantoor Bisschoppenconferentie ingezegend Fotoreportage
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 9 juli 2024 - 88 woorden
plaatje Maan­dag­mid­dag 8 juli heeft de voor­zit­ter van de bis­schop­pen­con­fe­ren­tie, mgr. dr. Hans van den Hende de nieuwe kantoren van het Se­cre­ta­riaat van de Kerk­pro­vin­cie/Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie inge­ze­gend. Lees verder
zo, 7 jul 2024Cohesie in de samenleving: ook in de tijd van Jezus werd die wel gemist Fotoreportage
za, 6 jul 2024De gaven van de Geest en onze inzet Fotoreportage
za, 6 jul 2024Het huwelijk: een prachtige roeping! Fotoreportage
zo, 30 jun 2024Familiedag Haarlem, IJmond en Zaanstreek in Heiloo
zo, 30 jun 2024De kerk is geen Titanic! Fotoreportage
do, 27 jun 2024Van accountant tot goede herder
ma, 24 jun 2024Op bezoek bij het kapittel van de paters Spiritijnen
zo, 23 jun 2024Bidt om vrede! Fotoreportage
za, 22 jun 2024Vuur van de Geest voor vormelingen in Heemskerk Fotoreportage
za, 22 jun 2024Bavodag was er weer voor vormelingen, in en rond de kathedraal Fotoreportage
vr, 21 jun 2024Afscheid Edith Hooge van de Onderwijsraad Fotoreportage
vr, 21 jun 2024Nieuwe bisschop van Roermond benoemd
vr, 21 jun 2024Pastoor Kees Hulsebosch overleden
do, 20 jun 2024BBQ voor de priesters Fotoreportage
zo, 16 jun 2024Vertrouw op de vruchten van het goede dat je doet! Fotoreportage
za, 15 jun 2024Ritus van het 'Onze Vader' gevierd Fotoreportage
za, 15 jun 2024Feestelijke vormselviering in Blaricum Fotoreportage
di, 11 jun 2024Verslag in de Bisschoppenvergadering van 'Pastoors voor de synode'
ma, 10 jun 2024Verschillende jubilea herdacht in Redemptoris Mater seminarie
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 7: Rechters
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 12: Tweede boek Koningen
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 9: Eerste boek Samuel
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

Vatican News

Nieuw op Vaticannews.va