Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Hoe verder met de kerk in een geseculariseerde samenleving?
Interview met The Pillar
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 21 februari 2024 - 103 woorden
plaatje Onlangs had ik een inter­view met Edgar Beltrán van The Pillar, een web­si­te met nieuws en ver­die­ping over de katho­lie­ke kerk. Het is een gesprek over de situatie van de kerk in ons land, de weg naar de toe­komst, de chris­te­lijke hoop en de kern van ons geloof. Hier­on­der een link naar de tekst van het inter­view: "Het belang van ge­meen­schap". Lees verder


Beproevingen en bekoringen....
Eerste zondag van de veertigdagentijd B
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 18 februari 2024 - 807 woorden
plaatje Op de eerste zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd horen we over de beko­ringen en be­proe­vingen van Jezus in de woes­tijn. Die behoren bij het men­se­lijk leven en ook daarin heeft Jezus willen delen. Welke weg wijst Hij ons? Lees verder


Stella d'Italia voor Maria Cristina Giongo
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 februari 2024 - 285 woorden
plaatje Vrij­dag 16 februari vond in de resi­dentie van de Ita­li­aanse am­bas­sa­deur, dr. Giorgio Novello, de uit­rei­king plaats van de onder­schei­ding rid­der in de Orde van de ‘Stella d'Italia’ plaats aan Maria Cristina Giongo. Lees verder


Vormselvieringen in Volendam zijn volbracht Fotoreportage
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 16 februari 2024 - 181 woorden
plaatje Donder­dag 15 februari vond de laatste van de vier Vormsel­vie­ringen plaats in Volen­dam, in de H. Vin­cen­tius à Paolo­kerk. Opnieuw een fees­te­lijk gebeuren, bijgewoond door een groot aantal mensen. Intussen is in Volen­dam de kruis­weg­wan­de­ling geopend. Lees verder


Doe het voor Hem!
Aswoensdag
Overweging Preek - gepubliceerd: woensdag, 14 februari 2024 - 802 woorden
plaatje Op 14 februari was het Aswoens­dag, begin van de Veer­tig­da­gen­tijd. We ont­vingen het askruisje oftewel de as werd opgelegd en we ston­den stil bij de drie grote "mid­de­len" voor de bele­ving van de Veer­tig­da­gen­tijd: vasten, gebed en aalmoezen. Maar be­lang­rijker nog is de geest waarin je die drie beleeft. Lees verder


Met de bisschop mee naar Lourdes...
Van 21 t/m 26 september
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 14 februari 2024 - 409 woorden
plaatje Van 21 t/m 26 sep­tem­ber zal ik de Bede­vaart­reis naar Lourdes be­ge­lei­den die het Huis voor de Pelgrim or­ga­ni­seert. De bede­vaart is ook toe­gan­ke­lijk voor mensen die zorg nodig hebben. Een bede­vaart­reis naar Lourdes is een bij­zon­dere erva­ring. Lourdes is de plaats waar Maria aan Ber­na­dette is ver­sche­nen. Rond de plek waar dit gebeurde - de grot van Massabielle - is een bede­vaart­plaats gegroeid waar jaar­lijks vele hon­derd­dui­zen­den pelgrims samen komen. Lees verder
ma, 12 feb 2024Jaargesprekken met de seminaristen in Nieuwe Niedorp
zo, 11 feb 2024Wereldziekendag
zo, 11 feb 2024Betrokken Vormselviering in Haarlem-Noord Fotoreportage
za, 10 feb 2024Afscheid van pastoor Hans van der Stadt
za, 10 feb 2024Wat voor taal spreek jij?
za, 10 feb 2024Een lijden voor de priesters en de zieken
zo, 4 feb 2024Agatha, een moedige maagd... Fotoreportage
zo, 4 feb 2024Dit is wat je vreugde geeft en geluk
vr, 2 feb 2024Als er licht doorheen schijnt.... Fotoreportage
wo, 31 jan 2024Vormsels in Volendam zijn begonnen! Fotoreportage
ma, 29 jan 2024Afscheid van de oudste priester van ons bisdom Fotoreportage
zo, 28 jan 2024H. Vormsel in Haarlemse Sint Josephkerk
za, 27 jan 2024Wat geeft je hoop? Fotoreportage
do, 25 jan 2024Officium Educationis neemt afscheid van Haarlemse BG Onderwijs Fotoreportage
wo, 24 jan 2024REA-lid krijgt Bavopenning bij afscheid
zo, 21 jan 2024Je vissersboot verlaten.... Fotoreportage
zo, 21 jan 2024Op bezoek bij het internationaal Amsterdams studentenpastoraat Fotoreportage
za, 20 jan 2024Herdenking Joseph Cuijpers, architect van de kathedraal Fotoreportage
vr, 19 jan 2024Afscheidsetentje Petra Vermeer
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Bisdom Maandjournaal Februari 2024
Op 14 februari 2024 begint de veertigdagentijd; de tijd van bezinning, vasten en het doen van aalmoezen waarmee katholieken zich voorbereiden op Pasen. In dit Bisdom Maandjournaal staan we dan ook stil bij wat de veertigdagentijd kan betekenen. Zo vertelt gedelegeerde voor de liturgie Eric Fennis over de veertigdagentijd, vertelt mdr. Laetitia Dei over de retraites in Heiloo (waarvan de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola favoriet zijn) en vertelt Jeroen Brenninkmeijer als scheidend lid van de Raad voor Economische Aangelegenheden over het inzetten van je talenten ten behoeve van de Kerk. De interviews worden voorafgegaan door een interview met deken Floris Bunschoten, die als voorzitter van het ziekenapostolaat van ons bisdom vertelt over de Wereldziekendag. Die is jaarlijks op 11 februari. En nee, het is geen foutje dat de Wereldziekendag op dezelfde dag valt als de gedachtenis van Maria van Lourdes. Hoe dat zit, wordt uitgebreid toegelicht. Na het kijken van dit Bisdom Maandjournaal moeten er genoeg ideeën gerezen zijn hoe de veertigdagentijd in te vullen!
Bisdom Maandjournaal Januari 2024
Een nieuw jaar, nieuwe energie! We starten 2024 met maar liefst 3 nieuwe fusieparochies in ons bisdom. Dat is een teken van ontwikkeling; van een kerk die zich voorbereidt op de toekomst. Van harte proficiat aan de drie genoemde parochies! Het samen bouwen reikt verder: in januari is traditiegetrouw ook de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Eric Fennis vertelt waarom die gebedsweek zo belangrijk is. En Corine van der Loos vertelt over de bisschoppensynode die in oktober werd gehouden, en in 2024 een vervolg krijgt. Maar hoe? Andere activiteiten van het gezins- en jongerenpastoraat, en activiteiten op het gebied van catechese door ons hele bisdom, worden uit- en toegelicht. Wie in februari ook mooie activiteiten op de agenda heeft staan, kan e-mailen naar kathedraaltv@bisdomhaarlem-amsterdam.nl om de activiteiten in het bisdom maandjournaal van februari op te laten nemen.
Wat ik u zeggen wil. Woord van de Bisschop, februari 2024
De boodschap die Mgr. Hendriks dit keer meegeeft gaat over waarom er leiden is in de wereld en hoe wij met elkaar als katholieken dienen om te gaan. Bent u benieuwd naar wat de bisschop hierover zegt, bekijk dan nu het woord van de bisschop in 'Wat ik u zeggen wil'.
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

Vatican News

Nieuw op Vaticannews.va