Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Kerk zijn in de toekomst
Samen op weg naar nieuwe vormen
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 1 april 2023 - 622 woorden
plaatje Zater­dag 1 april ging in Heiloo de zevende editie van de Besturen­cur­sus van start die we als bisdom - in samen­wer­king met KSBW - aanbie­den voor de vor­ming van pa­ro­chie- en PCI-be­stuurs­le­den en mensen die zich op zo'n taak oriënteren. Na­tuur­lijk is een be­lang­rijk on­der­werp daarbij ook de toe­komst van de Kerk en hoe we ons op die toe­komst kunnen voor­be­rei­den. Lees verder


Zij vonden de dood bij hun dienst aan de Heer Fotoreportage
Avond van de martelaren in de Sint Nicolaasbasiliek
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 1 april 2023 - 221 woorden
plaatje Vrij­dag­avond 31 maart vond in de Sint Nicolaas­basi­liek de Avond van de mar­te­la­ren plaats onder auspiciën van Kerk in Nood. De Apos­to­lisch Nuntius was erbij; Voor­zit­ter van de Bis­schop­pen­con­fe­ren­tie Bis­schop van den Hende preekte. Drie ge­tui­ge­nissen ver­tel­den de verhalen... Lees verder


We bidden voor paus Franciscus
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 30 maart 2023 - 63 woorden
plaatje Gisteren­avond kwam het bericht dat de paus is opgeno­men in het zie­ken­huis. Zoals de eerste berichten lui­den, zal de paus goed kunnen her­stel­len. Intussen denken we bij­zon­der aan hem in ons gebed! Lees verder


Stappen op weg naar permanent diaconaat....
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 30 maart 2023 - 232 woorden
plaatje Woens­dag­avond 29 maart was in de kapel van De Tilten­berg de admissio van Vincent Borgonjen en de aan­stel­ling tot lector van Patrick Gunther. Na afloop van de vie­ring was er een ont­moe­ting en gesprek met de diaken­kan­di­da­ten en hun echt­ge­notes. Lees verder


Als er geen uitzicht is... is God er dan?
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 26 maart 2023 - 887 woorden
plaatje Zondag 26 maart hoor­den we het evan­ge­lie van de opwek­king van Lazarus (Jo. 11, 1-45). Ik was in de ka­the­draal voor de heilige Mis en daar ston­den we stil bij dit evan­ge­lie: hoe dood is dood? Wat als alles donker en uit­zichtloos is? Lees verder


Maria Boodschap en opening buitententoonstelling Heiloo Fotoreportage
In het begin. Een ode aan de natuur
Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 25 maart 2023 - 1515 woorden
plaatje Zater­dag 25 maart, Hoog­feest van de aan­kon­di­ging van de Heer (Maria Bood­schap), was in Heiloo een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring in de Bede­vaart­ka­pel én de ope­ning van de buiten­ten­toon­stel­ling van zeven kunst­werken, één voor elke schep­pings­dag. Leo Fijen was dagvoor­zit­ter. Uit ons bisdom gingen ver­der pries­ters, pa­ro­chi­anen, jon­ge­ren naar de Missio­naire pa­ro­chie-dag in Veenendaal. Lees verder
do, 23 mrt 2023Kort bezoek in Rome
ma, 20 mrt 2023Stille Omgang... in Krakau Fotoreportage
ma, 20 mrt 2023Bezoek aan R.K. Centrum La Vie in Zeewolde
zo, 19 mrt 2023Nieuwe plebaan-deken van Haarlem geïnstalleerd Video
za, 18 mrt 2023Zijn je ogen al open gegaan? Fotoreportage
za, 18 mrt 2023De één was perfect, de ander had alles fout gedaan Fotoreportage
di, 14 mrt 2023Nuntius op bezoek bij Bisschoppenvergadering
zo, 12 mrt 2023Ga in gesprek....
wo, 8 mrt 2023Op zoek naar het Koninkrijk van Gerechtigheid en waarheid Fotoreportage
di, 7 mrt 2023We gedenken dierbare overledenen
di, 7 mrt 2023Willibrordavond met kardinaal Eijk Fotoreportage
ma, 6 mrt 2023Ook in Uithoorn gingen de 'redditio'- vieringen van start Fotoreportage
za, 4 mrt 2023Je geloof belijden met woorden... en in de praktijk Fotoreportage
wo, 1 mrt 2023Tien jaar paus Franciscus
ma, 27 feb 2023Prof. Leo Elders over Thomas van Aquino en Aristoteles
zo, 26 feb 2023Is het God die je beproeft?
vr, 24 feb 2023Hulde aan allen die werken in de zorg Fotoreportage
vr, 24 feb 2023We gedenken de overleden priesters...
wo, 22 feb 2023Een jaar oorlog in Oekraïne en eerbetoon aan prof. Van Iersel Fotoreportage
 
meer berichten vindt u in het archief