Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

We zullen over grenzen gaan...
De kracht van de heilige Geest
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 31 mei 2020 - 1166 woorden
plaatje Op Pink­ste­ren was ik in de ka­the­draal voor de heilige Mis. Met een bij­zon­der gebeuren erbij: tij­dens de Mis dwarrel­den rozen­blaadjes uit de koepel van de ka­the­draal als teken van de Geest die zich in tongen van vuur boven de apos­te­len bevond. We zijn beperkt en begrensd als mens, maar die Geest kan ons vrij maken. Lees verder


Heeft geloven waarde? Fotoreportage
'Zalig zij die geloofd heeft'. Feest van O.L. Vrouw ter Nood
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 31 mei 2020 - 1019 woorden
plaatje “Zalig zij die geloofd heeft”, zo wordt Maria aan­ge­spro­ken in het evan­ge­lie (Lc. 1, 45). Je kunt veel geloof hebben, een beetje of helemaal geen geloof. Maakt het veel verschil? We ston­den stil bij de waarde van geloven. Het feest van Onze Lieve Vrouw ter Nood is dit jaar wel gevierd in Heiloo, ook met de pontificale Mis en de pro­ces­sie maar zonder aanwe­zige gelo­vi­gen. Die kon­den alles volgen via de live-stream van ka­the­draal TV, ter plaatse knap ver­zorgd door enkele se­mi­na­risten. Lees verder


Bijzondere viering op tweede Pinksterdag
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2020 - 98 woorden
plaatje Aanstaande maan­dag, tweede Pinkster­dag, zal paus Fran­cis­cus ont­slag verlenen aan mgr. Jozef Punt en zal ik mijn dienst als dio­ce­saan bis­schop van Haar­lem-Am­ster­dam beginnen. De Eucha­ris­tie­vie­ring bij die gelegen­heid, die nu vanwege de pandemie maar door der­tig personen kan wor­den bijgewoond, begint om 12.00 uur in de ka­the­draal en is te volgen via Ka­the­draal TV (zie link naast dit bericht). Lees verder


Kathedraal corona-proof gemaakt Fotoreportage
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 30 mei 2020 - 114 woorden
plaatje De ka­the­draal is klaar om gelo­vi­gen te ont­van­gen voor de vie­rin­gen, eerst nog maar der­tig personen en op reserve­ring. Vanaf 2 juni is er een extra Mis door de week (9.00 uur en 19.00 uur) om meer mensen in de gelegen­heid te stellen aan de Eucha­ris­tie­vie­ring deel te nemen. De vrij­wil­li­gers hebben hard gewerkt om de ka­the­draal Corona-proof te maken! Lees verder


Zr. Magnifica viert zilveren kloosterfeest
Bij de Missionaries of Charity
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 28 mei 2020 - 993 woorden
plaatje Donder­dag­mid­dag 28 mei vierde zuster Magnifica Dijkman haar zilveren professie­feest in de uiterste be­schei­den­heid van deze Corona-periode, in een een­vou­dige Eucha­ris­tie, alleen met de eigen zusters. Maar daardoor was het des te meer een feest met de Heer. Lees verder


Laatste bisdomstafvergadering voor mgr. Punt
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 28 mei 2020 - 134 woorden
plaatje Donder­dag­och­tend vindt sinds jaar en dag de staf­ver­ga­de­ring van het bisdom plaats. Die had deze keer een bij­zon­der tintje. Voor het eerst sinds lange tijd kwam de bis­dom­staf fysiek bij elkaar, want het was de laatste ver­ga­de­ring voor mgr. Jozef Punt. Lees verder
wo, 27 mei 2020Dekens op Corona-afstand in Heiloo bijeen
do, 21 mei 2020Op Corona-afstand, voor de kinderen in de kampen
do, 21 mei 2020Gebed op Hemelvaartsdag
do, 21 mei 2020Kijk naar de toekomst!
di, 19 mei 2020Herinneringen aan H. paus Johannes Paulus II
ma, 18 mei 2020Groet aan de vormelingen van mgr. Hendriks Video
zo, 17 mei 2020How will we be saved? Fotoreportage
di, 12 mei 2020Conferentieserie Mariologie
zo, 10 mei 2020Gebed op Moederdag
zo, 10 mei 2020Laat je hart niet verontrust worden...
za, 9 mei 2020Maria in de Heilige Schrift Video
vr, 8 mei 2020Alles wat je wilde vragen.... Video
ma, 4 mei 202075 jaar vrijheid in eenvoud herdacht Fotoreportage
zo, 3 mei 2020English Mass prepared by El Shaddai in the Cathedral church
za, 2 mei 2020Open dag Sint Bonifatius-instituut on-line
vr, 1 mei 2020Pre-pitch The Missionary School Fotoreportage
wo, 29 apr 2020Online Alpha-cursus - OLV ter Nood
zo, 26 apr 2020Gebed voor kerk, wereld en onszelf - Derde zondag van Pasen
zo, 26 apr 2020Uitzien naar de dag dat Hij het Brood voor ons breekt
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuws van RKDocumenten.nl