Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Nicolaasreliek in de Amsterdamse basiliek geplaatst Fotoreportage
Opening van het Nicolaasjaar
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 5 december 2021 - 1177 woorden
plaatje Zondag 5 de­cem­ber was het dan toch zover: de reliek van St. Nicolaas werd geplaatst in de Sint Nicolaas­basi­liek bij het Centraal Station in Am­ster­dam en het Sint Nicolaas­jaar werd geopend met een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie­vie­ring. Op radio en TV was er veel aan­dacht voor. Lees verder


Bezoek aan de Arkgemeenschap Fotoreportage
Landgoed Dennenheuvel in Bloemendaal
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 3 december 2021 - 329 woorden
plaatje Vrij­dag­mid­dag 3 de­cem­ber bracht ik een bezoek aan de Arkge­meen­schap regio Haar­lem die gehuisvest is op land­goed ‘Dennenheuvel’ in Bloe­men­daal van de zusters van de Goede Herder. Hier leven, werken, vieren en bid­den mensen met en zon­der een verstan­de­lijke handicap samen als gemeenshcap. Ik werd ont­van­gen door ge­meen­schapsverant­woor­de­lijke Marc Wopereis. Lees verder


Hier vindt u de kerkelijke Corona updates!
Alle nieuwste berichten en mededelingen
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 december 2021 - 6557 woorden
plaatje De Corona-maat­regelen zijn weer aan­ge­scherpt in ver­band met de oplopende besmet­tings­cij­fers. Ook binnen de katho­lie­ke kerk zullen nieuwe maat­regelen bekend wor­den gemaakt. Lees verder


De Corona-pandemie: hoe kom je er doorheen?
Eerste zondag van de Advent (jaar C)
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 28 november 2021 - 1127 woorden
plaatje Op de eerste zon­dag van de Advent was de TV-Mis van de KRO vanuit de ka­the­drale basiliek van Sint Bavo in Haar­lem met zang van de Bavo-cantorij onder lei­ding van magistra cantus Sanne Nieuwen­huij­sen met de titulair organist dr. Ton van Eck aan het orgel. Lees verder


Vormsel in Schagen Fotoreportage
De Geest helpt je er doorheen...
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 27 november 2021 - 246 woorden
plaatje Zater­dag­avond 27 no­vem­ber was ik in de H. Christoforus­kerk in Schagen voor de vie­ring van het heilig vormsel. Elf vor­me­lin­gen, middel­ba­re scholieren, ont­vingen dit sacra­ment van de Geest. Lees verder


Hier ben ik, Heer, zend mij!
diakenwijding br. Joachim Oude Vrielink ofm
Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 27 november 2021 - 1219 woorden
plaatje Zater­dag 27 no­vem­ber, laatste dag van het li­tur­gisch jaar, mocht ik br. Joachim Oude Vrielink ofm tot diaken wij­den in de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam. Br. Joachim die in het klooster Alverna aan de Derkin­de­ren­straat in Am­ster­dam woont, is bij­zon­der verbon­den met de basiliek waar hij ook participeert in de schola cantorum Am­ster­dam die in de wij­dings­plech­tig­heid zong. Lees verder
za, 27 nov 2021De heilige Geest ziet naar je om... Fotoreportage
do, 25 nov 2021Wat maakt gelukkig?
wo, 24 nov 2021Diaken-kandidaten aangesteld tot acoliet Fotoreportage
ma, 22 nov 2021Feest van de H. Caecilia
zo, 21 nov 2021Wat doet Jezus als je ziel niet zuiver is?
zo, 21 nov 2021Vormselviering voor het Klaverblad
vr, 19 nov 2021Gods geschenk voor iedere mens Fotoreportage
vr, 19 nov 2021Ontmoeting met Poolse parochie
vr, 19 nov 2021O.L. Vrouw ter Nood kaars nu verkrijgbaar
wo, 17 nov 2021Met felicitaties van Zr. Laeta (102 jaar)
zo, 14 nov 2021Feest met ballonnen in Monnickendam
za, 13 nov 2021Vormselviering verplaatst naar de Vitus
za, 13 nov 2021Vormselviering in Driehuis
za, 13 nov 2021Roepingendag in Heiloo
vr, 12 nov 2021Overwegingen bij het C jaar verschenen
vr, 12 nov 2021In de kracht van de Geest je talenten gebruiken
ma, 8 nov 2021Diës Willibrordseminarie beperkt gevierd
zo, 7 nov 2021Lo Spirito di Dio abita in te...
zo, 7 nov 2021Een volgende stap...
 
meer berichten vindt u in het archief