Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Apostolisch visitator Eritrese ritus op bezoek
Nieuws - gepubliceerd: maandag, 4 juli 2022 - 184 woorden
plaatje Maan­dag­mid­dag 4 juli was Mgr. Kesete Ghebreyohannes Weldegebriel op bezoek. Hij is Protosincello (vica­ris generaal) van de aarts-eparchie van Asmara (Eritrea) en door paus Fran­cis­cus in januari 2022 benoemd tot Apos­to­lisch visitator voor de Eritrese katho­lie­ken van de Alexandrijnse Ge'ez ritus in Europa. Lees verder


Een noodkerk, maar een rots in de branding Fotoreportage
Apostelkerk 60 jaar; pauselijke onderscheiding voor steunpilaar
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 3 juli 2022 - 1410 woorden
plaatje Op zon­dag 3 juli is het zes­tig­ja­rig bestaan van de Apostel­kerk gevierd met een bij­zon­dere en fees­te­lij­ke heilige Mis waarbij flink wat pries­ters con­ce­le­breer­den en aan het eind van de vie­ring twee onder­schei­dingen wer­den uit­gereikt: één wegens zes­tig jaar koor­lid­maat­schap en een pau­se­lijke onder­schei­ding Pro Ecclesia et Pontifice. Lees verder


Vormselviering in Joannes de Doperparochie Hoofddorp Fotoreportage
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 3 juli 2022 - 247 woorden
plaatje Zondag 3 juli was de vormsel­vie­ring in Hoofd­dorp voor een achttal jon­ge­ren uit Hoof­dorp en Nieuw Vennep die het twee­ja­rig traject van vormselvoor­be­rei­ding had­den af­ge­slo­ten. Na­tuur­lijk was Corona-tijd niet de ge­mak­ke­lijkste periode voor zo'n voor­be­rei­ding, maar nu was het toch zover dat de fees­te­lij­ke vie­ring kon plaats vin­den. Lees verder


Vormsel in de 'Missio ad Gentes'
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 juli 2022 - 240 woorden
plaatje In de St. Thomas­kerk in Huizen was ik op zater­dag­avond 2 juli opnieuw voor het vormsel, ditmaal voor de "Missio ad Gentes" van Almere. Kape­laan Mikel Palic en pastoor-deken Carlos Fabril con­ce­le­breer­den, samen met pastoor Michi Costa, pries­ter van de Missio en kape­laan Majiec Gradzki. Lees verder


Syro-malabaarse gemeenschap viert jaarfeest in Amstelveen Fotoreportage
Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 2 juli 2022 - 1564 woorden
plaatje In de H. Titus Brandsma­kerk in Am­stel­veen werd zater­dag 2 juli het jaar­feest van de Syro-Mala­baarse ge­meen­schap gevierd met als hoofd­cele­brant bis­schop Remigiose Inchananiyil van het bisdom Thamarassery. Bij deze gelegen­heid heb ik de homilie gehou­den. Lees verder


Eritrese katholieken bijeen voor Qidste selase
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 2 juli 2022 - 231 woorden
plaatje Zater­dag 2 juli vierde de Eritrese Katho­lie­ke Ge­meen­schap het jaar­lijkse feest ter ere van de heilige Drie-een­heid, de Qidste selase vie­ring. Er was bezoek uit Rome en veel deelname van de gelo­vi­gen. Lees verder
vr, 1 jul 2022Kathedraal Kapittel maakt een uitstapje...
vr, 1 jul 2022Bisschop van Thamarassery op bezoek
wo, 29 jun 2022Ben je sterk of ben je zwak? Petrus en Paulus wijzen de weg! Fotoreportage
di, 28 jun 2022Bisdom-ontmoeting in Heiloo
zo, 26 jun 2022Waarom hoogmoed erger is dan een zonde die je hebt gedaan Fotoreportage
za, 25 jun 2022De twaalfjarige Jezus
vr, 24 jun 2022Vormsel in Waarland Fotoreportage
zo, 19 jun 2022Sacramentsdag - Is livestream niet voldoende...? Fotoreportage
za, 18 jun 2022Vormselviering in Huizen met 'Vamos' Fotoreportage
za, 18 jun 2022Vormsel in De Weere Fotoreportage
do, 16 jun 2022Open Dag Sint-Bonifatiusinstituut
wo, 15 jun 2022Afscheid van mgr. Punt in de bisschoppenconferentie Fotoreportage
di, 14 jun 2022Kardinaal Souraphiel op bezoek
zo, 12 jun 2022Feestelijke vormselviering in Wervershoof Fotoreportage
zo, 12 jun 2022Una figura de conexión...
zo, 12 jun 2022Oneindig groot en diep in je verborgen....
zo, 12 jun 2022'Receive the holy Spirit'
za, 11 jun 2022Priesterwijding van Jaider in de kathedraal Fotoreportage
di, 7 jun 2022Totaal vernieuwde Filippijnse ambassade ingewijd
 
meer berichten vindt u in het archief