Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Nieuwe bisschop van Roermond benoemd
Hartelijke felicitaties aan het bisdom en mgr. Van den Hout
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 juni 2024 - 322 woorden
plaatje Op vrij­dag 21 juni is om 12.00 uur bekend gemaakt dat de H. Vader paus Fran­cis­cus mgr. Ron van den Hout heeft benoemd tot Bis­schop van Roermond. Van harte fe­li­ci­te­ren we het bisdom Roermond met hun nieuwe her­der en mgr. Van den Hout met zijn benoe­ming. Lees verder


Pastoor Kees Hulsebosch overleden
Een markante priester is heengegaan...
Nieuws - gepubliceerd: vrijdag, 21 juni 2024 - 313 woorden
plaatje In de nacht van 20 op 21 juni is pastoor Kees Hulse­bosch na een ziek­bed overle­den, de pastoor van Warmen­hui­zen en Bur­ger­brug. Hij zou in ok­to­ber 80 jaar gewor­den zijn. Een mar­kante pries­ter is van ons heen­ge­gaan. Moge hij rusten in vrede! Lees verder


BBQ voor de priesters Fotoreportage
Ontspannen samen zijn in Heiloo
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 20 juni 2024 - 215 woorden
plaatje Donder­dag­mid­dag en avond 20 juni vond in de tuin achter het Juliana­kloos­ter van het hei­lig­dom van Heiloo de barbecue met de pries­ters plaats. Een gezellige en ontspannen gelegen­heid om elkaar te ont­moe­ten. Hoe ging het eraan toe? Lees verder


Vertrouw op de vruchten van het goede dat je doet! Fotoreportage
Vormselviering in Amsterdam Nieuw West
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 juni 2024 - 606 woorden
plaatje De St. Paulus­kerk in Am­ster­dam Nieuw West is een plaats waar ver­schil­lende katho­lie­ke ge­meen­schappen samen komen voor de Eucha­ris­tie­vie­ring. Het is de paro­chie­kerk van de pa­ro­chie van Am­ster­dam Nieuw West, "De vier Evan­ge­listen". Daar was ik zon­dag 16 juni voor het heilig vormsel en ont­moe­ting met de paters Salesianen en de pa­ro­chie­ge­meen­schap. Lees verder


Ritus van het 'Onze Vader' gevierd Fotoreportage
Belangrijke stap op de Neocatechumenale Weg
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 15 juni 2024 - 361 woorden
plaatje Zater­dag­mid­dag 15 juni vond in de Sint Bavo­kerk in Heem­ste­de de ritus plaats van de vernieu­wing van de overhan­diging van het Onze Vader, een be­lang­rijke "passage" op de weg van het Neo­ca­te­chu­me­naat. Voor de fees­te­lij­ke vie­ring waren gemeenchappen uit Italië, Spanje en Portugal aanwe­zig. Lees verder


Feestelijke vormselviering in Blaricum Fotoreportage
jongeren dekenaat Gooimeer
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 15 juni 2024 - 352 woorden
plaatje Zater­dag­och­tend 15 juni werd in de Sint Vitus­kerk in Blaricum het heilig vormsel gevierd van 26 jon­ge­ren uit het dekenaat Gooimeer (behalve Almere). Een fees­te­lij­ke vie­ring in een goedgevulde kerk met zang van het koor Vamos onder lei­ding van Bas Menninga. Lees verder
di, 11 jun 2024Verslag in de Bisschoppenvergadering van 'Pastoors voor de synode'
ma, 10 jun 2024Verschillende jubilea herdacht in Redemptoris Mater seminarie
zo, 9 jun 2024Bisschop Jozef Punt 45 jaar priester
zo, 9 jun 2024Goede zaadjes zaaien in de kracht van de heilige Geest.... Fotoreportage
za, 8 jun 2024Bidden en werken in de kracht van de Geest Fotoreportage
za, 8 jun 2024Maria, moeder van alle mensen....
vr, 7 jun 2024De gedachten en gevoelens van het Hart van Jezus
vr, 7 jun 2024'A Dieu' - een rijk en vervuld leven Fotoreportage
do, 6 jun 2024Vrede en rechtvaardigheid gevierd in prachtig concert Fotoreportage
ma, 3 jun 2024Bij de jongeren in het Josephhuis en bij de jonge priesters
zo, 2 jun 2024Het gaat niet om de buitenkant...!
za, 1 jun 2024Vormselviering in H. laurentiuskerk in Oudorp Fotoreportage
vr, 31 mei 2024Twee krachtige, gelovige vrouwen
vr, 31 mei 2024Pastoor Henk Niesten overleden
vr, 31 mei 2024Opening Sacramentsoctaaf in de basiliek van Meerssen Fotoreportage
wo, 29 mei 2024Vicaris André van den Hout 25 jaar priester Fotoreportage
zo, 26 mei 2024Ook in Heiloo was het feest.... Fotoreportage
zo, 26 mei 2024Zie God in de ander.... Fotoreportage
za, 25 mei 2024Priesterwijding: twee nieuwe priesters voor ons bisdom Fotoreportage
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 8: Ruth
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Bisdom Maandjournaal, Juni 2024
In het laatste, maar uitgebreide Bisdom Maandjournaal van dit seizoen zoomen we uitgebreid in op de internationale dag van de vluchteling in juni. Tijdens het personeelsuitje van de curiemedewerkers hebben we geluisterd naar het verhaal van vluchteling Tom. Zijn verhaal, waar wij naar luisterden terwijl we over de Amsterdamse grachten voeren op een boot die in 2013 nog door 282 vluchtelingen was gebruikt, deelt hij ook met de kijkers van Kathedraal TV. Luisteren was ook het onderwerp van een cursus georganiseerd door het Platform Ignatiaanse Spiritualiteit in samenwerking met de afdeling Caritas van ons bisdom. Diaken Rob Polet vertelt over wat echt luisteren betekent, vooral als dat naar mensen is die vaak niet gehoord worden. Van luisteren naar de H. Jozef; dat lijkt geen grote stap. Vaderdag is de aanleiding om eens naar het vaderschap van H. Jozef te kijken. Jonge vader Wouter de Brie vertelt wat de H. Jozef voor hem betekent. Gedelegeerde voor de liturgie, Eric Fennis vertelt over de processies en bedevaarten die komende maand op de agenda staan. En vooral vertelt hij over de achtergrond van processies en bedevaarten. Want die zijn al zo oud als de Kerk zelf, maar waarom doen we dit? Ten slotte een flitsende uitnodiging voor de Open dag van het St. Bonifatiusinstituut. Voor iedereen die overweegt zich te verdiepen in de theologie, zowel vakgewijs of het hele programma, is van harte welkom op de Open dag op 8 juni in Vogelenzang. In de nieuwsflits volgen nog extra aankondigen, want er staat deze zomer genoeg te gebeuren. Het Bisdom Maandjournaal gaat er vanachter de schermen naar kijken, want wij zijn na de zomer weer terug. Mooie zomer en tot in september!
Ontdek de Bijbel in 6 minuten, 5: Deuteronomium
De serie 'Ontdek de Bijbel in 6 minuten' is een initiatief vanuit de parochie in Hoofddorp. Maar mensen uit het hele bisdom worden uitgenodigd om mee te doen: mee te kijken, mee te leren en zelfs mee te onderwijzen. Want de, volgens de r.-k. Kerk, 73 boeken van de Bijbel, het Oude en Nieuwe Testament, zijn de moeite waard om over te spreken. Maar dan moet je er natuurlijk wel iets over weten. Met deze serie wordt iedereen in staat gesteld zijn/haar bijbelkennis te vergroten. Iedere woensdag wordt een nieuw filmpje geüpload.
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

Vatican News

Nieuw op Vaticannews.va