Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Licht en zout moet je zijn, maar hoeveel?
De zuilen van onze samenleving
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 5 februari 2023 - 1277 woorden
plaatje Zout en licht waren de beel­den die Jezus zijn leer­lin­gen voorhoudt in het Matteüs-evan­ge­lie waaruit deze zon­dag werd gelezen (Mt. 5, 13-16). In de ka­the­draal was de TV Mis met het ka­the­drale koor. Hoeveel licht, hoeveel zout mag of moet het zijn? Lees verder


Vormsel in Nibbixwoud: goede werken doen
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 4 februari 2023 - 257 woorden
plaatje Vrij­dag 3 februari was ik in Nib­bix­woud voor de Vormsel­vie­ring in de H. Cunera­kerk. Veer­tien vor­me­lin­gen uit de Emmaüspa­ro­chie (Nib­bix­woud en Wognum), die verbon­den is met de regio De Water­kant, ont­vingen deze avond dit sacra­ment van de heilige Geest. Lees verder


Icoon-wijding in seminarie Nieuwe Niedorp
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 2 februari 2023 - 305 woorden
plaatje Donder­dag­avond 2 februari was ik in het Re­demp­to­ris Mater­semi­narie in Nieuwe Niedorp voor de wij­ding van de icoon in de boven­zaal daar. De avond begon met een uitleg. Lees verder


Bij de rector van de Lateraanse Universiteit
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 februari 2023 - 211 woorden
plaatje Dins­dag 31 januari brachten we een bezoek aan de rector magnificus van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit, prof. Vicenzo Buonomo om hem het boek te overhan­digen met weten­schap­pe­lijke bijdragen van de docenten van het Filo­so­fisch-Theo­lo­gisch Instituut van ons semi­na­rie dat onlangs 25 jaar bestond en de voor­be­rei­dende werk­zaam­he­den voor een Interdio­ce­saan Theo­lo­gisch Instituut af te ron­den. Lees verder


Een maand later... een jaar later....
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 februari 2023 - 278 woorden
plaatje Op 31 januari was het alweer een jaar gele­den dat mijn moe­der overleed. Ook was het een maand gele­den dat paus Bene­dic­tus XVI overleed. Op het zelfde moment wer­den zij her­dacht in twee kapellen onder de Sint Pieter... Lees verder


Benoeming in de Constantijnse Orde Fotoreportage
Bijeenkomst in de Kanselarij van de Orde
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 februari 2023 - 626 woorden
plaatje Maan­dag 30 januari vond in de kanselarij van de Constan­tijnse Orde (offi­cieel: Heilige mili­tai­re Constan­tijnse Orde van Sint Joris) een bij­een­komst plaats waarin mijn benoe­ming tot rid­der groot­kruis van deze Orde en prior voor Neder­land werd bekend gemaakt. Lees verder
zo, 29 jan 2023Een volle kerk bij feest voor Ambro Bakker Fotoreportage
zo, 29 jan 2023Waarom zijn zij zalig?
za, 28 jan 2023'Om aan armen de blijde boodschap te brengen...'
vr, 27 jan 2023Dienstbaarheid in bescheidenheid
do, 26 jan 2023Memoria - Internationale herdenkingsdag voor de Holocaust Fotoreportage
zo, 22 jan 2023Afscheid van zuster Mauricia en van de kleine zusters van Jezus Fotoreportage
zo, 22 jan 2023Het Woord van God: een Woord voor ons allen, soms speciaal voor jou Fotoreportage
zo, 22 jan 2023De Constantijnse Orde op bezoek
zo, 15 jan 2023I am the greatest.... En wie is dan de kleinste?
vr, 13 jan 2023Nieuwjaarsreceptie van het bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage
do, 12 jan 2023Nieuwjaarsreceptie Provincie Noord Holland
ma, 9 jan 2023Doop van de Heer - einde van de Kersttijd
ma, 9 jan 2023Jaargesprekken met seminaristen in Heiloo
zo, 8 jan 2023Hoe zoeken wijzen?
do, 5 jan 2023Afscheid van paus Benedictus Fotoreportage
zo, 1 jan 2023Paus Benedictus over zijn dood Fotoreportage
za, 31 dec 2022Paus Benedictus is naar de hemel!
wo, 28 dec 2022Gebed voor de zieke emeritus paus gevraagd
ma, 26 dec 2022Wees niet bang! Kom voor je geloof uit!
 
meer berichten vindt u in het archief