Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

In gesprek met de Vlaamse bisschoppen Fotoreportage
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 27 februari 2024 - 424 woorden
plaatje Dins­dag 27 februari vond in Hasselt de ont­moe­ting van de Neder­landse en Vlaamse bis­schop­pen plaats, die door de Corona-periode sinds 2020 niet meer was geweest. De bis­schop van Hasselt, Patrick Hoogmartens, was de (goede) gastheer en het was de eerste keer dat de nieuwe aarts­bis­schop Luc Terlin­den erbij was. Lees verder


Zr. Odilia, 100 jaar, werkt nog steeds voor de missie Fotoreportage
Waarom vraagt God een kinderoffer aan Abraham?
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 25 februari 2024 - 1204 woorden
plaatje Zondag 25 februari was ik voor de Eucha­ris­tie­vie­ring en een bezoek aan de zusters van de Voor­zienig­heid (en de andere zusters) in Bosbeek in Heem­ste­de. We vier­den onder meer de hon­derd­ste ver­jaar­dag van zuster Odilia Bosman. De lezingen van de H. Mis waren van de tweede Vasten­zon­dag. Maar waarom toch vraagt God aan Abraham om het offer van zijn zoon? Lees verder


Mogen we wraak nemen? Bescherming bieden, maar hoe? Fotoreportage
Avond van de martelaren in de St. Nicolaasbasiliek
Overweging Preek - gepubliceerd: vrijdag, 23 februari 2024 - 1406 woorden
plaatje Vrij­dag­avond 23 februari vond in de Sint Nicolaas­basi­liek in Am­ster­dam de intussen tra­di­tio­nele Avond van de Mar­te­la­ren plaats, een vie­ring waarin de chris­te­nen wor­den her­dacht die in het afgelopen jaar om hun geloof zijn ver­volgd en gedood. Lees verder


Actio pastoralis: Miserando atque eligendo...
Quid novi? (6)
Artikel Overig - gepubliceerd: woensdag, 21 februari 2024 - 524 woorden
plaatje Diu non scripsi articulum lingua Latina... Cum Declaratio "Fiducia supplicans" publici iuris facta est, aliqua verba facere velim de Papae Francisci intentione pas­to­rali quae patet ex verbis et gestis suis. [Het is al weer lang gele­den dat ik in de serie "Quid novi?" een bijdrage in het Latijn heb ge­schre­ven, dat wil ik hier­on­der doen over de pas­to­rale intentie van paus Fran­cis­cus]. Lees verder


Hoe verder met de kerk in een geseculariseerde samenleving?
Interview met The Pillar
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 21 februari 2024 - 106 woorden
plaatje Onlangs had ik een inter­view met Edgar Beltrán van The Pillar, een web­si­te met nieuws en ver­die­ping over de katho­lie­ke kerk. Het is een gesprek over de situatie van de kerk in ons land, de weg naar de toe­komst, de chris­te­lijke hoop en de kern van ons geloof. Hier­on­der een link naar de tekst van het inter­view: "Het belang van ge­meen­schap". Lees verder


Beproevingen en bekoringen....
Eerste zondag van de veertigdagentijd B
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 18 februari 2024 - 807 woorden
plaatje Op de eerste zon­dag van de Veer­tig­da­gen­tijd horen we over de beko­ringen en be­proe­vingen van Jezus in de woes­tijn. Die behoren bij het men­se­lijk leven en ook daarin heeft Jezus willen delen. Welke weg wijst Hij ons? Lees verder
vr, 16 feb 2024Stella d'Italia voor Maria Cristina Giongo
vr, 16 feb 2024Vormselvieringen in Volendam zijn volbracht Fotoreportage
wo, 14 feb 2024Doe het voor Hem!
wo, 14 feb 2024Met de bisschop mee naar Lourdes...
ma, 12 feb 2024Jaargesprekken met de seminaristen in Nieuwe Niedorp
zo, 11 feb 2024Wereldziekendag
zo, 11 feb 2024Betrokken Vormselviering in Haarlem-Noord Fotoreportage
za, 10 feb 2024Afscheid van pastoor Hans van der Stadt
za, 10 feb 2024Wat voor taal spreek jij?
za, 10 feb 2024Een lijden voor de priesters en de zieken
zo, 4 feb 2024Agatha, een moedige maagd... Fotoreportage
zo, 4 feb 2024Dit is wat je vreugde geeft en geluk
vr, 2 feb 2024Als er licht doorheen schijnt.... Fotoreportage
wo, 31 jan 2024Vormsels in Volendam zijn begonnen! Fotoreportage
ma, 29 jan 2024Afscheid van de oudste priester van ons bisdom Fotoreportage
zo, 28 jan 2024H. Vormsel in Haarlemse Sint Josephkerk
za, 27 jan 2024Wat geeft je hoop? Fotoreportage
do, 25 jan 2024Officium Educationis neemt afscheid van Haarlemse BG Onderwijs Fotoreportage
wo, 24 jan 2024REA-lid krijgt Bavopenning bij afscheid
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Bisdom Maandjournaal Januari 2024
Een nieuw jaar, nieuwe energie! We starten 2024 met maar liefst 3 nieuwe fusieparochies in ons bisdom. Dat is een teken van ontwikkeling; van een kerk die zich voorbereidt op de toekomst. Van harte proficiat aan de drie genoemde parochies! Het samen bouwen reikt verder: in januari is traditiegetrouw ook de gebedsweek voor de eenheid van de christenen. Eric Fennis vertelt waarom die gebedsweek zo belangrijk is. En Corine van der Loos vertelt over de bisschoppensynode die in oktober werd gehouden, en in 2024 een vervolg krijgt. Maar hoe? Andere activiteiten van het gezins- en jongerenpastoraat, en activiteiten op het gebied van catechese door ons hele bisdom, worden uit- en toegelicht. Wie in februari ook mooie activiteiten op de agenda heeft staan, kan e-mailen naar kathedraaltv@bisdomhaarlem-amsterdam.nl om de activiteiten in het bisdom maandjournaal van februari op te laten nemen.
Wat ik u zeggen wil. Woord van de Bisschop, februari 2024
De boodschap die Mgr. Hendriks dit keer meegeeft gaat over waarom er lijden is in de wereld en hoe wij met elkaar als katholieken dienen om te gaan. Bent u benieuwd naar wat de bisschop hierover zegt, bekijk dan nu het woord van de bisschop in 'Wat ik u zeggen wil'.
Bisdom Maandjournaal Februari 2024
Op 14 februari 2024 begint de veertigdagentijd; de tijd van bezinning, vasten en het doen van aalmoezen waarmee katholieken zich voorbereiden op Pasen. In dit Bisdom Maandjournaal staan we dan ook stil bij wat de veertigdagentijd kan betekenen. Zo vertelt gedelegeerde voor de liturgie Eric Fennis over de veertigdagentijd, vertelt mdr. Laetitia Dei over de retraites in Heiloo (waarvan de geestelijke oefeningen van Ignatius van Loyola favoriet zijn) en vertelt Jeroen Brenninkmeijer als scheidend lid van de Raad voor Economische Aangelegenheden over het inzetten van je talenten ten behoeve van de Kerk. De interviews worden voorafgegaan door een interview met deken Floris Bunschoten, die als voorzitter van het ziekenapostolaat van ons bisdom vertelt over de Wereldziekendag. Die is jaarlijks op 11 februari. En nee, het is geen foutje dat de Wereldziekendag op dezelfde dag valt als de gedachtenis van Maria van Lourdes. Hoe dat zit, wordt uitgebreid toegelicht. Na het kijken van dit Bisdom Maandjournaal moeten er genoeg ideeën gerezen zijn hoe de veertigdagentijd in te vullen!
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

Vatican News

Nieuw op Vaticannews.va