Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

BBQ voor de priesters Fotoreportage
Ontspannen samen zijn in Heiloo
Nieuws - gepubliceerd: donderdag, 20 juni 2024 - 215 woorden
plaatje Donder­dag­mid­dag en avond 20 juni vond in de tuin achter het Juliana­kloos­ter van het hei­lig­dom van Heiloo de barbecue met de pries­ters plaats. Een gezellige en ontspannen gelegen­heid om elkaar te ont­moe­ten. Hoe ging het eraan toe? Lees verder


Vertrouw op de vruchten van het goede dat je doet! Fotoreportage
Vormselviering in Amsterdam Nieuw West
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 16 juni 2024 - 606 woorden
plaatje De St. Paulus­kerk in Am­ster­dam Nieuw West is een plaats waar ver­schil­lende katho­lie­ke ge­meen­schappen samen komen voor de Eucha­ris­tie­vie­ring. Het is de paro­chie­kerk van de pa­ro­chie van Am­ster­dam Nieuw West, "De vier Evan­ge­listen". Daar was ik zon­dag 16 juni voor het heilig vormsel en ont­moe­ting met de paters Salesianen en de pa­ro­chie­ge­meen­schap. Lees verder


Ritus van het 'Onze Vader' gevierd Fotoreportage
Belangrijke stap op de Neocatechumenale Weg
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 15 juni 2024 - 361 woorden
plaatje Zater­dag­mid­dag 15 juni vond in de Sint Bavo­kerk in Heem­ste­de de ritus plaats van de vernieu­wing van de overhan­diging van het Onze Vader, een be­lang­rijke "passage" op de weg van het Neo­ca­te­chu­me­naat. Voor de fees­te­lij­ke vie­ring waren gemeenchappen uit Italië, Spanje en Portugal aanwe­zig. Lees verder


Feestelijke vormselviering in Blaricum Fotoreportage
jongeren dekenaat Gooimeer
Nieuws - gepubliceerd: zaterdag, 15 juni 2024 - 352 woorden
plaatje Zater­dag­och­tend 15 juni werd in de Sint Vitus­kerk in Blaricum het heilig vormsel gevierd van 26 jon­ge­ren uit het dekenaat Gooimeer (behalve Almere). Een fees­te­lij­ke vie­ring in een goedgevulde kerk met zang van het koor Vamos onder lei­ding van Bas Menninga. Lees verder


Verslag in de Bisschoppenvergadering van 'Pastoors voor de synode'
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 11 juni 2024 - 306 woorden
plaatje Tijdens de bis­schop­pen­ver­ga­de­ring van 11 juni heeft pastoor Harry Quaedvlieg, vica­ris generaal van het bisdom Roermond, ver­slag gedaan van de synode­bij­een­komst 'pastoors voor de synode' die hij van 29 april tot 2 mei in Rome heeft bijgewoond. Tevens werd van gedachten gewisseld over de vraag hoe een 'conver­sa­tie in de geest', zoals die tij­dens de bij­een­komst plaats vond, voort­gang kan vin­den en toegepast kan wor­den ook in Neder­land. Lees verder


Verschillende jubilea herdacht in Redemptoris Mater seminarie
Nieuws - gepubliceerd: maandag, 10 juni 2024 - 366 woorden
plaatje Maan­dag 10 juni was ik in het Re­demp­to­ris Mater semi­na­rie in Nieuwe Niedorp voor een gesprek met een groep pastoors, gesprekken met ver­schil­lende pries­ters en een vie­ring van de jubilea. Deken Samuel Mar­can­tog­nini was 25 jaar pries­ter. Ver­schil­lende andere pries­ters mogen 5, 10, 15 of 20 jaar pries­ter­schap her­denken en ik was 12½ jaar bis­schop op deze dag. Een dag van dank­baar­heid. Lees verder
zo, 9 jun 2024Bisschop Jozef Punt 45 jaar priester
zo, 9 jun 2024Goede zaadjes zaaien in de kracht van de heilige Geest.... Fotoreportage
za, 8 jun 2024Bidden en werken in de kracht van de Geest Fotoreportage
za, 8 jun 2024Maria, moeder van alle mensen....
vr, 7 jun 2024De gedachten en gevoelens van het Hart van Jezus
vr, 7 jun 2024'A Dieu' - een rijk en vervuld leven Fotoreportage
do, 6 jun 2024Vrede en rechtvaardigheid gevierd in prachtig concert Fotoreportage
ma, 3 jun 2024Bij de jongeren in het Josephhuis en bij de jonge priesters
zo, 2 jun 2024Het gaat niet om de buitenkant...!
za, 1 jun 2024Vormselviering in H. laurentiuskerk in Oudorp Fotoreportage
vr, 31 mei 2024Twee krachtige, gelovige vrouwen
vr, 31 mei 2024Pastoor Henk Niesten overleden
vr, 31 mei 2024Opening Sacramentsoctaaf in de basiliek van Meerssen Fotoreportage
wo, 29 mei 2024Vicaris André van den Hout 25 jaar priester Fotoreportage
zo, 26 mei 2024Ook in Heiloo was het feest.... Fotoreportage
zo, 26 mei 2024Zie God in de ander.... Fotoreportage
za, 25 mei 2024Priesterwijding: twee nieuwe priesters voor ons bisdom Fotoreportage
za, 25 mei 2024ORDENACIÓN SACERDOTAL DE JOSUÉ Y IGNACIO
vr, 24 mei 2024Zaterdag 25 mei Priesterwijding in de kathedraal
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

Vatican News

Nieuw op Vaticannews.va