Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Bij de rector van de Lateraanse Universiteit
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 februari 2023 - 211 woorden
plaatje Dins­dag 31 januari brachten we een bezoek aan de rector magnificus van de Pau­se­lijke La­te­raanse Uni­ver­si­teit, prof. Vicenzo Buonomo om hem het boek te overhan­digen met weten­schap­pe­lijke bijdragen van de docenten van het Filo­so­fisch-Theo­lo­gisch Instituut van ons semi­na­rie dat onlangs 25 jaar bestond en de voor­be­rei­dende werk­zaam­he­den voor een Interdio­ce­saan Theo­lo­gisch Instituut af te ron­den. Lees verder


Een maand later... een jaar later....
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 februari 2023 - 278 woorden
plaatje Op 31 januari was het alweer een jaar gele­den dat mijn moe­der overleed. Ook was het een maand gele­den dat paus Bene­dic­tus XVI overleed. Op het zelfde moment wer­den zij her­dacht in twee kapellen onder de Sint Pieter... Lees verder


Benoeming in de Constantijnse Orde Fotoreportage
Bijeenkomst in de Kanselarij van de Orde
Nieuws - gepubliceerd: woensdag, 1 februari 2023 - 581 woorden
plaatje Maan­dag 30 januari vond in de kanselarij van de Constan­tijnse Orde (offi­cieel: Heilige mili­tai­re Constan­tijnse Orde van Sint Joris) een bij­een­komst plaats waarin mijn benoe­ming tot rid­der groot­kruis van deze Orde en prior voor Neder­land werd bekend gemaakt. Lees verder


Een volle kerk bij feest voor Ambro Bakker Fotoreportage
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 29 januari 2023 - 386 woorden
plaatje On­ver­wacht dook ik aan het einde van de Eucha­ris­tie­vie­ring op in de volle Au­gus­ti­nus­kerk aan de Am­stel­veenseweg in Am­ster­dam waar Ambro Bakker volgens het li­tur­gie­boekje vierde dat hij 53 jaar pries­ter was. Maar er was na­tuur­lijk meer aan de hand... Lees verder


Waarom zijn zij zalig?
Parochiefeest in Ilpendam
Overweging Preek - gepubliceerd: zondag, 29 januari 2023 - 848 woorden
plaatje Zondag 29 januari was ik in Ilpen­dam waar bij gelegen­heid van het Sint Sebastianus­feest het 150 jarig bestaans­feest van de kerk werd af­ge­slo­ten. We lazen uit het evan­ge­lie de zalig­spre­kingen (Mt. 5, 1-12a): zalig de armen van geest, zalig de treuren­den, zalig die hon­ge­ren en dorsten naar ge­rech­tig­heid, zalig die die beschimpt en ver­volgd wor­den... Hoezo zijn die zalig? Lees verder


'Om aan armen de blijde boodschap te brengen...'
installatie deken van Amsterdam
Overweging Bezinning - gepubliceerd: zaterdag, 28 januari 2023 - 812 woorden
plaatje Zater­dag 28 januari vond tij­dens de Evensong de in­stal­la­tie plaats van de nieuwe deken van Am­ster­dam, drs. Eric Fennis, die pastoor is van de bin­nen­stads­paro­chie waar de St. Nicolaas­basi­liek toe behoort. Lees verder
vr, 27 jan 2023Dienstbaarheid in bescheidenheid
do, 26 jan 2023Memoria - Internationale herdenkingsdag voor de Holocaust Fotoreportage
zo, 22 jan 2023Afscheid van zuster Mauricia en van de kleine zusters van Jezus Fotoreportage
zo, 22 jan 2023Het Woord van God: een Woord voor ons allen, soms speciaal voor jou Fotoreportage
zo, 22 jan 2023De Constantijnse Orde op bezoek
zo, 15 jan 2023I am the greatest.... En wie is dan de kleinste?
vr, 13 jan 2023Nieuwjaarsreceptie van het bisdom Haarlem-Amsterdam Fotoreportage
do, 12 jan 2023Nieuwjaarsreceptie Provincie Noord Holland
ma, 9 jan 2023Doop van de Heer - einde van de Kersttijd
ma, 9 jan 2023Jaargesprekken met seminaristen in Heiloo
zo, 8 jan 2023Hoe zoeken wijzen?
do, 5 jan 2023Afscheid van paus Benedictus Fotoreportage
zo, 1 jan 2023Paus Benedictus over zijn dood Fotoreportage
za, 31 dec 2022Paus Benedictus is naar de hemel!
wo, 28 dec 2022Gebed voor de zieke emeritus paus gevraagd
ma, 26 dec 2022Wees niet bang! Kom voor je geloof uit!
zo, 25 dec 2022Waarom heerste daar vrede en vreugde?
za, 24 dec 2022Het Kind van Bethlehem: Moeten we daar redding van verwachten?
za, 24 dec 2022Zalig Kerstmis!
 
meer berichten vindt u in het archief