Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Met het dekenaat Haarlem in Driehuis bijeen
Ontmoeting met priesters, diaken en pastoraal werker
Nieuws - gepubliceerd: dinsdag, 7 juli 2020 - 186 woorden
plaatje Dins­dag 7 juli vond het tweede bezoek aan de pas­to­rale krachten van een dekenaat plaats. Deze dag wer­den we - pries­ters, diaken en pas­to­raal werker en ik - harte­lijk welkom geheten door deken dr. George Paimpillil van het dekenaat Haar­lem. Twee pries­ters en een diaken ontbraken door omstan­dig­he­den. Lees verder


Tienerkamp 'Break out' toch een succes!
Nieuws - gepubliceerd: maandag, 6 juli 2020 - 201 woorden
plaatje Op het laatste moment kon wor­den besloten het tiener­kamp "Break out" in Heiloo doorgang te laten vin­den in een aan corona aangepaste vorm. En inder­daad mel­den zich op dat laatste moment nog bijna zes­tig tieners, na­tuur­lijk mede ge­mo­ti­veerd door de succes­volle kampen van de vorige jaren. Lees verder


Wat doen we met deze crisis?
Bundel over de tijd na corona bij Berne gepresenteerd
Nieuws - gepubliceerd: maandag, 6 juli 2020 - 265 woorden
plaatje Zondag­mid­dag 5 juli was ik in Heeswijk voor de pre­sen­ta­tie van de bundel ‘Wat doen we met deze crisis? Na Covid-19’ waar ik ook een bijdrage voor heb ge­schre­ven. Vanuit ver­schil­lende invals­hoeken wordt deze vraag belicht. het boek is uitge­ge­ven bij Berne media en kost € 9,99. Lees verder


Is het glas half leeg of toch half vol?
14e zondag door het jaar A in de kathedraal
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 juli 2020 - 1008 woorden
plaatje Hoe ga je om met verdriet en tegen­slag? Is het allemaal donker of kun je ook de ze­ge­ningen zien? Is het glas half leeg of toch half vol? Jezus zegt vandaag: Kom maar bij Mij. Lees verder


Zending en zegen voor jongeren van The Missionary School
'Start-ups' gepresenteerd
Nieuws - gepubliceerd: zondag, 5 juli 2020 - 330 woorden
plaatje Zater­dag­avond 4 juli hebben we in de bede­vaart­ka­pel in Heiloo een fees­te­lij­ke Eucha­ris­tie gevierd, waarna de jon­ge­ren van The Mis­sio­na­ry School (TMS) in 't Oesdom aldaar hun start-up projecten hebben ge­pre­sen­teerd, die in het ko­men­de werk­jaar in allerlei pa­ro­chies en in het hei­lig­dom van Heiloo zelf zullen wor­den uitge­voerd. Intussen kunnen jon­ge­ren zich in­schrij­ven voor de nieuwe editie van TMS, die in ok­to­ber zal beginnen. Lees verder


Paul Bindels priester gewijd in weer meer gevulde kathedraal Fotoreportage
Ruimere corona-regels van toepassing
Overweging Preek - gepubliceerd: zaterdag, 4 juli 2020 - 1311 woorden
plaatje Op zater­dag 4 juli is Paul Bindels (* 1970) in de ka­the­draal tot pries­ter gewijd. Het was niet mijn eerste pries­ter­wij­ding maar wel mijn eerste als dio­ce­saan bis­schop; en Deo volente volgen er dit jaar nog vier! Het was weer de eerste heilige Mis in de ka­the­draal met meer dan honderd gelo­vi­gen, allemaal wel op corona-afstand. Lees verder
vr, 3 jul 2020Afscheid Patrick Chatelion Counet van de KNR
wo, 1 jul 2020Portret van Bisschop Punt onthuld Fotoreportage
wo, 1 jul 2020Boodschap van paus Franciscus voor bisschop Punt Fotoreportage
wo, 1 jul 2020In gesprek...
ma, 29 jun 2020Seminarie-rector Luc Georges 25 jaar priester
ma, 29 jun 2020Sint Urbanuskerk in Bovenkerk op weg naar herstel Fotoreportage
zo, 28 jun 2020Wat verwacht je van God?
za, 27 jun 2020Dinsdag 30 juni - The Missionary School in beeld Video
za, 27 jun 2020Bezoek van de gemeenschap van El Shaddai, Amsterdam
vr, 26 jun 2020Bezoek aan dekenaat Zaanstreek-IJmond Noord
wo, 24 jun 2020Seizoensafsluiting met het jongerenplatform
di, 23 jun 2020Br. Thijs Ketelaars tot abt van Egmond gekozen
zo, 21 jun 2020Black lives matter...
zo, 21 jun 2020Bezoek aan de Vredeskerk
zo, 21 jun 2020Sint Jan zonder processie...
zo, 14 jun 2020Gods mooiste cadeau Fotoreportage
za, 13 jun 2020TV Mis Sacramentsdag uit de kathedraal; geloofsgesprek met bisschop Punt Fotoreportage
vr, 12 jun 2020Sacramentsdag in het seminarie Fotoreportage
do, 11 jun 2020Installatie vicarissen en benoeming gedelegeerde
 
meer berichten vindt u in het archief
 
Getijdengebed
Getijdengebed
Bisdom nieuws

Nieuws van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Rkactiviteiten

Activiteiten in Bisdom Haarlem-Amsterdam

RKDocumenten

Nieuws van RKDocumenten.nl