Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Geslaagd symposium over Petrus Codde en het schisma van 1723 Fotoreportage
In de H. Joannes de Doperkerk in Hoofddorp
Artikel Overig - gepubliceerd: zaterdag, 22 oktober 2022 - 3684 woorden
Zater­dag­mid­dag 22 ok­to­ber vond ein­de­lijk het symposium plaats naar aan­lei­ding van het boek van mgr. dr. Dick Schoon, oud-katho­liek bis­schop van Haar­lem, "Een aarts­bis­schop aangeklaagd in Rome", ver­sche­nen in 2019. Het symposium moest in 2020 wor­den afgelast van­wege Covid. Onder flinke belang­stel­ling kon het nu wor­den gehou­den in de Hoofd­dorpse Joannes de Doper­kerk, met na afloop pannen­koe­ken eten in het onder de kerk gelegen "Funda­ment".


Waarom katholieken zwijgen tijdens de 'Pride'
Artikel Overig - gepubliceerd: zaterdag, 6 augustus 2022 - 1164 woorden
Deze ochtend stond over twee pagina's een artikel in het Neder­lands Dagblad met als kop: ‘Pro­tes­tan­ten vieren Pride, katho­lie­ken zwijgen’. Waarom heeft de katho­lie­ke kerk geen speciale eve­ne­menten en uitingen in deze week?


Leer vluchtelingen kennen Fotoreportage
Werelddag voor Migranten en vluchtelingen
Artikel Overig - gepubliceerd: zaterdag, 25 september 2021 - 1742 woorden
Zater­dag 25 sep­tem­ber vond in de Mozes en Aäron­kerk in Am­ster­dam de bij­een­komst van ons bisdom plaats voor de Wereld­dag voor Mi­gran­ten en Vluch­te­lingen onder het thema "Naar een steeds groter 'wij'", dat paus Fran­cis­cus dit jaar aan deze dag heeft meege­ge­ven. Hoe gaan we met vluch­te­lingen en mi­gran­ten om? De paus heeft daar vier sleu­telwoor­den voor gegeven.


'Antiquum Ministerium'
Een Motu Proprio over het dienstwerk van de Catechist
Artikel Overig - gepubliceerd: woensdag, 26 mei 2021 - 796 woorden
Paus Fran­cis­cus heeft bij Motu Proprio Antiquum Ministerium van 10 mei 2021 het dienst­werk van Cate­chist inge­steld voor de gehele Kerk. Een li­tur­gische ritus voor de aan­stel­ling volgt nog. Helemaal nieuw is dit zeker niet en in het bisdom Haar­lem-Am­ster­dam kennen we sinds 2004 Cate­chisten met een (li­tur­gische) ze­ge­ning en zen­ding door de bis­schop.


Alles begint bij water...
Symbolen van de doopkapel van de kathedraal
Artikel Overig - gepubliceerd: woensdag, 19 mei 2021 - 4171 woorden
Woens­dag 19 mei heb ik voor de Vrien­den­kring van de Ka­the­draal een lezing gehou­den over de symbolen van de doop­ka­pel. De lezing is te bekijken en be­luis­te­ren op ka­the­draal TV. Hier­on­der vindt U de tekst. Atti Noordhof, voor­zit­ter van de vrien­den­kring, leidde de avond in en riep op om lid te wor­den van de vrien­den­kring.
za, 1 mei 2021Het antwoord van Rome en de omgang met homoseksuele mensen
 
2020
ma, 4 mei 202075 jaar vrijheid in eenvoud herdacht Fotoreportage
 
2019
wo, 27 nov 2019Sander Dekker en het religieuze huwelijk
wo, 9 okt 2019De vorming tot het celibaat
za, 10 aug 2019Vrouwen in de Kerk
vr, 15 feb 2019Het document van Abu Dhabi over de menselijke broederschap
 
2018
wo, 14 nov 2018Alles kan veranderen Fotoreportage
do, 2 aug 2018Paus Franciscus spreekt zich uit over de doodstraf
vr, 9 mrt 2018Laudato Si’ - Zorg voor het milieu eis van rechtvaardigheid
 
2017
ma, 17 jul 2017Op bezoek bij Luther
wo, 14 jun 2017Sint Liduina en het Allerheiligst Sacrament
do, 27 apr 2017Oecumene: verdeeldheid doet pijn
za, 21 jan 2017Overheid, handhaaf Sila!
 
2016
za, 28 mei 2016Wil de paus vrouwelijke diakens?
vr, 27 mei 2016Het celibaat van de priester
za, 7 mei 2016’Amoris Laetitia’ en deelname aan de sacramenten
 
2015
vr, 28 aug 2015Wat komt er uit de bisschoppensynode over het gezin (oktober a.s.)?
 
2014
wo, 22 okt 2014Iedereen ter communie?
 
2011
vr, 16 dec 2011Het celibaat van de priester
 
meer berichten vindt u in het archief