Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

Mit der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz Fotoreportage
Treffen und Hl. Messe in der Mozes und Aaronkirchie (Sant' Egidio)
Artikel Overig - gepubliceerd: woensdag, 10 april 2024 - 3010 woorden
Am Mittwoch, den 10. April, waren Mitglie­der der Pas­to­ralkom­mission der Deutschen Bischofskonferenz in unserer Diözese zu Gast. Sie besuchten Sant’ Egidio, wo ihnen der Geist und die Arbeit dieser Gemeinschaft erläutert wur­den und ich eine Einführung in die Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten gab. Schließlich feierten wir gemeinsam die Eucha­ris­tie.


Actio pastoralis: Miserando atque eligendo...
Quid novi? (6)
Artikel Overig - gepubliceerd: woensdag, 21 februari 2024 - 524 woorden
Diu non scripsi articulum lingua Latina... Cum Declaratio "Fiducia supplicans" publici iuris facta est, aliqua verba facere velim de Papae Francisci intentione pas­to­rali quae patet ex verbis et gestis suis. [Het is al weer lang gele­den dat ik in de serie "Quid novi?" een bijdrage in het Latijn heb ge­schre­ven, dat wil ik hier­on­der doen over de pas­to­rale intentie van paus Fran­cis­cus].


Wat gaan we stemmen bij de verkiezingen?
Artikel Overig - gepubliceerd: zaterdag, 11 november 2023 - 810 woorden
De verkie­zingen van de leden van de tweede kamer komen er aan, op 22 no­vem­ber is het zover. Daar wil ik U wel iets over schrijven. Nee, ik ga U geen stemadvies geven. Maar wel wil ik aan­dacht vragen voor de waar­den die we als kerk vanuit de katho­lie­ke sociale leer be­lang­rijk vin­den. In de sociale leer staan de mens - iedere mens - en diens onschend­ba­re waar­dig­heid centraal. Die mens als sociaal persoon, verbon­den met anderen, vormt de basis van de samen­le­ving.


Vrouwen in de katholieke kerk
Lezing voor Vrouwengroep kathedraal
Artikel Overig - gepubliceerd: maandag, 16 oktober 2023 - 5799 woorden
Zondag­avond 15 ok­to­ber was ik bij de vrouwen­groep van de ka­the­draal voor ont­moe­ting en een lezing over de visie van de H. paus Johannes Paulus II op de vrouw in de kerk. Het was een heel geschikte dag daarvoor, want 15 ok­to­ber is de feest­dag van de heilige kerklerares en kloosterher­vormster Teresa van Avila.


Keti Koti: verbreek de banden van slavernij...
Artikel Overig - gepubliceerd: zaterdag, 20 mei 2023 - 879 woorden
In het weekend van 1-2 juli zullen we - bij gelegen­heid van Keti Koti - in de katho­lie­ke kerken van ons bisdom stil staan bij de afschaf­fing van slavernij in het ko­nink­rijk der Neder­lan­den, juri­disch 160 jaar gele­den (1863), feite­lijk pas tien jaar later, nu 150 jaar gele­den. Bij deze gelegen­heid zal het bekende lied van de bekeerde slaven­hande­laar John Newton, "Amazing grace" gezongen wor­den. Slavernij, slaven hou­den en verhan­de­len, gaat in tegen de rechten van de mens.
wo, 22 feb 2023Een jaar oorlog in Oekraïne en eerbetoon aan prof. Van Iersel Fotoreportage
 
2022
za, 22 okt 2022Geslaagd symposium over Petrus Codde en het schisma van 1723 Fotoreportage
za, 6 aug 2022Waarom katholieken zwijgen tijdens de 'Pride'
 
2021
za, 25 sep 2021Leer vluchtelingen kennen Fotoreportage
wo, 26 mei 2021'Antiquum Ministerium'
wo, 19 mei 2021Alles begint bij water...
za, 1 mei 2021Het antwoord van Rome en de omgang met homoseksuele mensen
 
2020
ma, 4 mei 202075 jaar vrijheid in eenvoud herdacht Fotoreportage
 
2019
wo, 27 nov 2019Sander Dekker en het religieuze huwelijk
wo, 9 okt 2019De vorming tot het celibaat
za, 10 aug 2019Vrouwen in de Kerk
vr, 15 feb 2019Het document van Abu Dhabi over de menselijke broederschap
 
2018
wo, 14 nov 2018Alles kan veranderen Fotoreportage
do, 2 aug 2018Paus Franciscus spreekt zich uit over de doodstraf
vr, 9 mrt 2018Laudato Si’ - Zorg voor het milieu eis van rechtvaardigheid
 
2017
ma, 17 jul 2017Op bezoek bij Luther
wo, 14 jun 2017Sint Liduina en het Allerheiligst Sacrament
do, 27 apr 2017Oecumene: verdeeldheid doet pijn
za, 21 jan 2017Overheid, handhaaf Sila!
 
2016
za, 28 mei 2016Wil de paus vrouwelijke diakens?
vr, 27 mei 2016Het celibaat van de priester
za, 7 mei 2016’Amoris Laetitia’ en deelname aan de sacramenten
 
2015
vr, 28 aug 2015Wat komt er uit de bisschoppensynode over het gezin (oktober a.s.)?
 
2014
wo, 22 okt 2014Iedereen ter communie?
 
2011
vr, 16 dec 2011Het celibaat van de priester
 
meer berichten vindt u in het archief