Arsacal
button
button
button
button


De meest actuele nieuwsberichten:

We stonden stil bij een gruwelijk delict...
Gebed voor slachtoffers van criminaliteit
Overweging Bezinning - gepubliceerd: zaterdag, 16 september 2023 - 1000 woorden
Deze zomer bleek uit bericht­ge­ving rond een rechts­zaak die nog loopt dat in de on­mid­del­lijke nabij­heid van het hei­lig­dom van O.L. Vrouw ter Nood moge­lijk een gruwe­lijk levensdelict had plaats gevon­den. Die gebeur­te­nis heeft vele mensen geraakt, in het bij­zon­der mede­wer­kers en vrij­wil­li­gers van het Hei­lig­dom die de ver­dachte daar hebben mee­ge­maakt. We ston­den in gebed stil bij deze gebeur­te­nis in een oecu­me­nische gebeds­vie­ring in de Bede­vaart­ka­pel.


'Om aan armen de blijde boodschap te brengen...'
installatie deken van Amsterdam
Overweging Bezinning - gepubliceerd: zaterdag, 28 januari 2023 - 812 woorden
Zater­dag 28 januari vond tij­dens de Evensong de in­stal­la­tie plaats van de nieuwe deken van Am­ster­dam, drs. Eric Fennis, die pastoor is van de bin­nen­stads­paro­chie waar de St. Nicolaas­basi­liek toe behoort.


Kerstviering bisdom en afscheid van enkele medewerkers Fotoreportage
Overweging Bezinning - gepubliceerd: donderdag, 15 december 2022 - 1255 woorden
Donder­dag 15 de­cem­ber werd op De Tilten­berg de kerst­vie­ring gehou­den voor de mede­wer­kers van het bisdom. Bij die gelegen­heid (en de dag ervoor) werd tevens afscheid geno­men van enkele mede­wer­kers: de archiva­ris, een vice-kanselier en de sala­risadministrateur. De sa­men­komst begon met een gebeds­vie­ring in de kapel waarbij ik een over­we­ging heb uit­ge­spro­ken.


Dag voor grootouders en ouderen
4e zondag van juli
Overweging Bezinning - gepubliceerd: zondag, 24 juli 2022 - 443 woorden
Op de vierde zon­dag van juli, dichtbij het feest van de HH. Joachim en Anna (26 juli), de groot­ou­ders van Jezus, ouders van Maria, heeft paus Fran­cis­cus een speciale Dag voor de groot­ou­ders en ouderen inge­steld. Op die dag zijn we uit­ge­no­digd om bij­zon­der aan­dacht te hebben voor de bete­ke­nis en waarde die ouderen hebben in de samen­le­ving.


Afsluiten diocesane fase synodale proces Fotoreportage
Vesperviering in de kathedraal
Overweging Bezinning - gepubliceerd: zondag, 15 mei 2022 - 1585 woorden
Zondag­mid­dag 15 mei vond in de Haar­lemse ka­the­draal de afslui­ting plaats van de dio­ce­sane fase van het synodaal proces dat paus Fran­cis­cus in gang heeft gezet, ter voor­be­rei­ding op de Bis­schop­pen­synode die in 2023 in Rome zal wor­den gehou­den. Tijdens de vesper­vie­ring heb ik een re­flec­tie gegeven op de ver­slagen van de gesprekken die in ons bisdom hebben plaats gevon­den.
wo, 4 mei 2022We herdenken hen die voor onze vrijheid vielen.... Fotoreportage
di, 5 apr 2022‘Walk for Homs’ Fotoreportage
zo, 27 feb 2022Gebed voor de Oekraïne
 
2021
vr, 2 apr 2021Jezus volgen...
vr, 15 jan 2021Een droevig bericht...
 
2020
do, 31 dec 2020Herdenking slachtoffers Nieuwjaarsbrand in Volendam
vr, 25 dec 2020Gebed op het kerstfeest, met een open hart
vr, 18 dec 2020Kerstmis vieren in de tijd van het virus
wo, 25 nov 2020Red Wednesday: waarom is er zo weinig aandacht voor christenvervolging? Fotoreportage
zo, 15 nov 2020Bij de demonstratie van Europe Must Act in Amsterdam
zo, 4 okt 2020Gebeden in Coronatijd op het Bavofeest
do, 21 mei 2020Gebed op Hemelvaartsdag
zo, 10 mei 2020Gebed op Moederdag
zo, 26 apr 2020Gebed voor kerk, wereld en onszelf - Derde zondag van Pasen
zo, 5 apr 2020Willibrord kwam leven brengen...
zo, 29 mrt 2020De kruisweg van onze Heer Jezus Christus
do, 26 mrt 2020We denken aan U...
za, 25 jan 2020Vergaderen met de broeders van liefde
 
2019
wo, 25 dec 2019Bidden op Kerstmis
vr, 20 dec 2019Niet 'ik' maar 'wij' en 'U' Fotoreportage
zo, 15 dec 2019Een drukke familiedag in Heiloo
zo, 1 dec 2019Mantelzorgers geëerd in katholieke kerk van Uitgeest
wo, 6 nov 2019Identiteitsdag katholiek onderwijs van Verus
zo, 6 okt 2019Broeders van het stille leven: Leven in stilte en gebed in Haarlemmerliede Fotoreportage
vr, 30 aug 2019Gebed voor een overledene, die jong gestorven is
za, 10 aug 2019Wat voor plaats voor Maria in ons leven? Fotoreportage
wo, 17 apr 2019De vrouwen in lijdens- en paas-verhaal
wo, 6 mrt 2019Vierde aflevering Kruiswegwandeling Volendam geopend Fotoreportage
vr, 25 jan 2019Je verzoenen met je levensgeschiedenis... Fotoreportage
wo, 23 jan 2019Ja, hier ben ik!
 
2018
vr, 21 dec 2018Een kerstwens... Fotoreportage
zo, 20 mei 2018God koos voor een verborgen en eenvoudig leven
zo, 4 mrt 2018Over Amoris Laetitia, over huwelijk en gezin
 
2017
vr, 22 dec 2017We missen gemeenschappelijke basis-waarden
za, 16 dec 2017Evolutie of nanotechnologie: het wonder blijft!
vr, 17 nov 2017Hoe vluchtelingen welkom heten?
di, 31 okt 2017Wij delen allen in Gods liefde
di, 13 jun 2017Ben je ook bang voor het lijden, voor de toekomst?
za, 8 apr 2017Palmzondag: Jezus twee keer koning
wo, 22 mrt 2017Waarom, waarom? Heeft lijden zin?
zo, 12 feb 2017Bidden is geen ‘kunstje’ maar wat dan wel?
zo, 8 jan 2017Paus Franciscus tot ouders die hun kindje laten dopen
 
2016
do, 29 dec 2016Wat zal het tellen?
ma, 19 dec 2016De Maagd verwacht haar kind...
wo, 27 jul 2016Nu is het tijd voor barmhartigheid! Fotoreportage
za, 9 jul 2016Wie is mijn naaste?
vr, 3 jun 2016Eerherstel, ons antwoord op Zijn barmhartigheid
do, 5 mei 2016De hemelvaart van Jezus: Hij blijft bij ons!
vr, 19 feb 2016De biecht is geen martelkamer of sinaasappelpers
vr, 22 jan 2016Heilig jaar van Barmhartigheid
di, 5 jan 2016Laat je verzoenen!
 
2015
vr, 11 dec 2015Felicitaties voor jarige mgr. Van Burgsteden
wo, 25 nov 2015Ruim vijftig jaar priester in Volendam
za, 21 nov 2015Een gezicht voor St. Gerlachus, met dank aan de Rolling Stones
zo, 1 nov 2015Hoe wanhopig moet je zijn?
za, 10 okt 2015De Kerk moet missionair worden
di, 18 aug 2015Geroepen tot heiligheid
za, 27 jun 2015Samen met de leken
ma, 23 feb 2015Heeft het lijden een zin?
vr, 30 jan 2015De priester en zijn bisschop
do, 1 jan 2015Zalig Nieuwjaar!
 
2014
wo, 3 dec 2014‘Communio’: zoek wat je verbindt....
wo, 26 nov 2014Vijftig jaar “Lumen Gentium”: De Kerk is ‘communio’
zo, 2 nov 2014Allerzielen....
vr, 31 okt 2014“In de Kerk is Christus” - Overwegingen over de Kerk - 2
vr, 17 okt 2014Overwegingen over de Kerk
zo, 20 jul 2014Herdenking van de slachtoffers en gebed voor de nabestaanden
za, 19 jul 2014 A Dieu!
zo, 23 mrt 2014Legioen van Maria houdt “Acies”-viering
wo, 19 feb 2014Opening Sant’Egidio in Amsterdam
 
2013
wo, 31 jul 2013Hoe leerling van Christus zijn?
zo, 9 jun 2013Dag voor het leven
za, 19 jan 2013Reclame onderweg...
 
2012
wo, 29 feb 2012Trek weg uit je land...
 
2011
wo, 30 nov 2011Je leven geven...
wo, 30 nov 2011Hoe meer je geeft...
wo, 30 nov 2011Bidden...
di, 29 nov 2011Wat doen we met ons kruis?
di, 29 nov 2011Waarom, o Heer?
 
meer berichten vindt u in het archief